AS na uradni podelitvi certifikata Družini prijazno podjetje

V petek, 15. maja, na mednarodni dan družin, je Evklib Inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve tudi uradno podelil osnovne certifikate Družini prijazno podjetje 20 novim podjetjem in polni certifikat 21 podjetjem. AS je osnovni certifikat prejel že januarja letos, v petek pa je potekala slavnostna podelitev. V projekt se je od leta 2006 vključilo že prek 240 slovenskih podjetij in organizacij. 
 
 
Kot je na slavnostni podelitvi na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v petek povedal Aleš Kranjc Kušlan, vodja certificiranja in direktor Ekvilib Inštituta, se za 240 podjetji, prejemniki certifikata, skrivajo zadovoljstvo zaposlenih, dobro počutje na delovnem mestu, razumevanje nadrejenih, da je poleg službe tudi zasebno življenje, ki je prav tako ali še bolj pomembno, sprejemanje sodelavcev kot celostnih bitij, ki imajo tako roke, kot možgane, kot srce. »Zavedanje delodajalcev, da družina pomeni tudi skrbstvene obveznosti, pomeni tako radosti, kot skrbi. Poslovna realnost je velikokrat takšna, da je težko usklajevati poslovno in zasebno življenje, zaveza imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje pa naj bi bila, da to omogočajo v čim večji meri,« je zaključil svoje misli. 
Na fotografiji predstavniki skupno 41 podjetij, ki jim je bil v petek podeljen certifikat. 
 
 
 
Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je med drugim poudaril, da je usklajevanje zasebnega in poklicnega eden najpomembnejših pogojev za enakost spolov v družbi, tudi na trgu dela. V Sloveniji je kljub temu, da se vključenost moških v družinsko življenje stalno povečuje, skrb za otroke še vedno predvsem naloga žensk. Ravnovesje med delom in družino ni pomembno le za kvaliteto življenja posameznikov, ampak tudi za delovanje organizacij, v kateri so posamezniki zaposleni. Velik vpliv na produktivnost organizacije ima zadovoljstvo zaposlenih pri delu. V interesu organizacij je, da posameznikom omogočajo usklajevanje dela in družine, ker dobijo predane, zadovoljne delavce, za katere obstaja tudi manjša verjetnost, da bodo zapustili organizacijo. Certifikat je priznanje za tista podjetja, ki omogočajo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter tudi spodbuda tistim podjetjem, ki se za to še niso odločila. 
 
»Na certifikat smo zelo ponosni, saj potrjuje, da v AS-u izvajamo ukrepe za uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter posvečamo veliko pozornost zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Zagotovo certifikat Družini prijazno podjetje za podjetje zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke. Kot kažejo raziskave in izkušnje podjetij, ki so nosilci certifikata že veliko let, je zadovoljstvo zaposlenih v teh podjetjih večje, večja je motivacija in pripadnost zaposlenih. To ne nazadnje prinaša podjetju tudi pozitivne ekonomske učinke. Po prejemu osnovnega certifikata bomo seveda nadaljevali z uvajanjem ukrepov za pridobitev polnega certifikata. Zato se želim zahvaliti tudi vodstvu, ki je projekt z velikim navdušenjem podprlo. Za dobre učinke smo namreč potrebni vsi, ki soustvarjamo našo realnost,« pozitivne učinke ukrepov za prejem certifikata pojasnjuje Vlasta Lenardič, direktorica tima Kadri.