Aktivna renta AS z zagotovljeno rento po željah zavarovanca

Novo zavarovanje, ki ga v primeru smrti, brezposelnosti, dolgotrajne delovne nezmožnosti ali invalidnosti zavarovanca plačuje AS

Koper, 29. oktober 2013 – Zavarovalnica Adriatic Slovenica je razvila novo življenjsko zavarovanje Aktivna Renta AS.  Po izteku dobe varčevanja zagotavlja izplačilo dogovorjene zajamčene rente za določeno časovno obdobje in sicer za namen dodatne pokojnine ali štipendije. Sestavljena je iz zajamčenega in aktivnega dela, največja prednost Aktivne rente AS pa je, da si zavarovanec rento oblikuje po svojih željah, torej omogoča tudi varčevanje za krajše časovno obdobje. Posebno dobrodošlo je, da v primeru nenadnih življenjskih dogodkov (smrti, brezposelnosti, dolgotrajne bolniške ali hujših posledic nezgode) zavarovalnica prevzame skrb za plačevanje premije.

Aktivna renta AS je življenjsko zavarovanje, ki ob izteku trajanja dobe varčevanja  v vsakem primeru zagotavlja dogovorjeno višino zajamčene rente. V okviru zavarovanja zavarovanec namensko varčuje za dodatno pokojnino oziroma štipendijo za otroka.Zavarovanje je sestavljeno iz varčevalnega in rentnega obdobja. Varčevalno obdobje ali obdobje plačevanja premije, traja od 10 do 40 let. Temu obdobju sledi obdobje izplačevanja rente. Zavarovanec se lahko odloči za 5, 10 ali 15-letno izplačevanje rente, ob izteku varčevalnega obdobja pa lahko rento preoblikuje tudi v vseživljenjsko obliko.

Zavarovanec v varčevalnem obdobju aktivno odloča o razporeditvi naložb za svojo rento, saj lahko poleg dela premije, ki se naloži v Zajamčeni paket AS - v katerem varčuje za zajamčeni del rente - preostali del premije preusmeri v enega od naložbenih paketov (aktivni, uravnoteženi in konzervativni) oziroma v največ 4 investicijske sklade iz aktualne ponudbe zavarovalnice. Aktivna renta AS je torej tudi v tem pogledu popolnoma prilagodljiva željam in finančnim zmožnostim zavarovanca.

Mag. Maja Benko, izvršna direktorica življenjskih zavarovanj pri zavarovalnici Adriatic Slovenica: "Ne glede na nepredvidljive življenjske dogodke, je posameznikova renta vedno na varnem. Zavarovalnica namreč v času začasne nezmožnosti plačevanja premije zagotavlja, da bo posameznik po koncu trajanja zavarovanja prejemal dogovorjeno rento, to pa velja tako v primeru smrti, trajne invalidnosti in brezposelnosti ali trenutne delovne nezmožnosti. Prepričani smo, da smo v pravem času na trgu ponudili pravo zavarovanje, saj je njegova prednost popolna prilagodljivost željam posameznika z visoko zagotovljeno varnostjo naložbe tudi v primerih, ko nas doleti nesreča, se soočimo z brezposelnostjo ali hujšimi življenjskimi dogodki." 

Video predstavitev Aktivne rente AS.

V primeru smrti zavarovanca zavarovalnica plačuje premijo za čas do začetka izplačevanja rente, dogovorjeno rento pa bo prejemal upravičenec. V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode zavarovalnica plačuje premijo za čas do začetka izplačevanja rente (v primeru trajne invalidnosti, višje od 50%) oziroma 24 mesecev v varčevalnem obdobju (v primeru trajne invalidnosti od 25 % do 50 %). V primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti pa zavarovalnica plačuje premijo skupno za največ 24 mesecev oziroma 12 mesecev za posamezni dogodek. V primeru izgube delovne sposobnosti zavarovalnica izplača tudi dogovorjena nadomestila.