Adriatic Slovenica z nagrado za najboljšo organizacijsko energijo v panogi

Na HRM konferenci, ki je potekala pretekli teden v Ljubljani, so bile podeljene nagrade podjetjem, ki premorejo največ organizacijske energije. Nagrada izkazuje, da v AS-u uspešno usmerjamo svojo čustveno in kognitivno energijo in vedenjski potencial k doseganju ciljev organizacije. 
 
Septembra smo prejeli povabilo za sodelovanje v ugledni nacionalni raziskavi Organizacijska energija 2016, ki jo izvaja Planet GV in sprejeli izziv. Reprezentativni vzorec zaposlenih v AS-u je izpolnjeval vprašalnik, pretekli teden pa smo bili obveščeni, da premoremo največ organizacijske energije v panogi. 
 
»Nagrada je za vse nas zelo pomembna, saj dokazuje, da je tudi navzven mogoče zaznati naše vrednote, ki nas spodbujajo k proaktivnosti. Pomeni, da strast in veselje, odgovornost, zaupanje, proaktivnost in zmagovalno miselnost dejansko živimo in da nas kot take dojema tudi okolje,« pravi Vlasta Lenardič, direktorica tima Kadri v Adriaticu Slovenici.     
 
Kot pravijo izvajalci raziskave, s podelitvijo nagrad spodbujajo razvoj zavedanja učinkovitega ravnanja s tako dragocenim virom, kot je naravna energija ljudi. Nagrado prejmejo tiste organizacije oziroma podjetja, ki v svoji panogi izkazujejo najvišji enotni indeks organizacijske energije in so hkrati pri izvedbi raziskave izpolnile tudi vse minimalne pogoje. Rezultate enotnega indeksa je pregledala 7-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki razvojnih partnerjev. Vprašalnik je obsegal vse poglavitne elemente motivacije, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih in je meril intelektualni, čustven in vedenjski potencial zaposlenih. 
 
Izvajalci raziskave so nagrade podelili v petih panogah. V panogi Storitve je nagrado prejela OŠ Trbovlje, v panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki Plastika Skaza, v panogi Tehnologija/komunikacija in razvedrilne dejavnosti Agito, v panogi Energetika in komunalne storitve Aquasystems, v panogi Finančne storitve pa Adriatic Slovenica. 
 
 
Vlasta Lenardič (tretja z leve) s prejemniki nagrad Organizacijska energija 2016