Adriatic Slovenica v strateško partnerstvo s startupom Iryo

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je sklenila strateško partnerstvo s slovenskim zdravstvenim blockchain startupom Iryo. Glavni cilj skupnega sodelovanja je bolnikom v praksi ponuditi boljši in varnejši dostop do lastnih zdravstvenih podatkov. 
 
»Področje zdravstvenih storitev ter zdravstvenih zavarovanj je zaradi tehnološkega razvoja pred velikimi spremembami. Zdravstvo na področju digitalizacije zaostaja za drugimi industrijami, zato želimo biti v naši zavarovalnici med vodilnimi podporniki pozitivnih sprememb, oziroma jih želimo celo soustvarjati. Pri tem prizadevanju smo kot primernega partnerja prepoznali družbo Iryo. Druži nas predvsem vizija, da si pacienti zaslužijo boljšo uporabniško izkušnjo pri dostopu do zdravstvenih storitev. Skupno nam je tudi prepričanje o nujnih spremembah pri lastništvu in varovanju osebnih zdravstvenih podatkov pacientov,« pravi Gabrijel Škof, predsednik uprave AS.
 
AS ostaja pomembni ponudnik dodatnih zdravstvenih zavarovanj, v Centru Zdravje AS pa so zavarovanja dopolnili z dobrodošlimi storitvami za zavarovance, od informacij o uveljavljanju zdravstvenih zavarovanj, pomoči ob naročanju na specialistične preglede in iskanju primernega specialista ter najkrajših čakalnih vrstah. Zavarovalnica AS je kot prva zavarovalnica v Sloveniji z ustanovitvijo lastne specialistične ambulante Zdravje AS, ki ponuja diagnostične zdravstvene storitve, fizioterapijo ter specialistične preglede, vstopila tudi na trg izvajanja zdravstvenih storitev. Strateško partnerstvo z družbo Iryo odpira nove možnosti na razvojnem področju izvajanja zdravstvenih storitev, saj je ena izmed želja obeh družb vzpostavitev zasebnega medicinskega centra s široko ponudbo zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitev. 
 
Iryo je s strani kranjskega tehnološkega podjetja 3fs ustanovljeno podjetje z vizijo na globalni ravni spremeniti uporabniško izkušnjo deležnikov v zdravstvu. Z blockchain tehnologijo bo bolnik postal pomembni odločevalec pri dostopu in vpogledih v njegovo zdravstveno kartoteko, kar bo urejal prek aplikacije na mobilnem telefonu. 
Zahvaljujoč najsodobnejšim tehnologijam, kot so blockchain, zero-knowledge data storage in openEHR, bodo medicinski podatki v protokolu Iryo dosegli najvišjo stopnjo varnosti dostopa in obdelave z namenom boljšega zdravljenja.
Iryo trenutno izvaja pilotni projekt v begunskih taboriščih na Bližnjem vzhodu, kjer sodeluje z neprofitno organizacijo Tying Vines, Inc.. Ta  v sklopu projektov z imenom Walk with me beguncem v šestih državah (Irak, Sirija, Jordan, Libanon, Egipt in Džibuti) nudi podporo na področju izobraževanja, svetovanja in zagotavljanja osnovnih zdravstvenih storitev. 
Slovenska vlada je Iryo umestila v zadnje vladno poročilo o projektih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. Zavedajoč se pomena raziskav in razvoja, je podjetje vzpostavilo sodelovanje tudi s Simulacijskim centrom v Ljubljani, za katerega razvija eno prvih medicinskih simulacij s tehnologijo razširjene resničnosti (augmented reality). 
 
Več: 
● Vladno priznanje prispevanja k trajnostnemu razvoju: https://medium.com/iryo-network/iryo-sustainable-and-future-proof-d00d861614f3  
● Ponudba zdravstvenih zavarovanj AS: https://www.adriatic-slovenica.si/zavarovanje/zdravje
● Ambulanta Zdravje AS: http://www.zdravje-as.si/