Adriatic Slovenica v prvih devetih mesecih poslovala dobro in zbrala 195 mio EUR premije

 Koper, 25. november 2009 - Na današnji seji je nadzorni svet Adriatica Slovenice d.d. pod vodstvom predsednika Janeza Bojca obravnaval poslovne rezultate v prvih devetih mesecih 2009. Bojc je poudaril, da so dosedanji rezultati poslovanja zavarovalnice, ki jo zadnji dve leti vodi Gabrijel Škof, skladni s pričakovanji in bistveno boljši v primerjavi z enakim lanskim obdobjem.

Janez Bojc pojasnjuje: "Zavarovalnica Adriatic Slovenica posluje dobro kljub spremembam na finančnih trgih in zmanjšani kupni moči prebivalstva. Krizi se je postavila po robu s konservativnejšo naložbeno politiko, večjim nadzorom nad stroški in škodnim rezultatom, po drugi strani pa intenzivnejšo prodajo perspektivnih zavarovanj in asistenčnih storitev."

Družba je v prvih devetih mesecih leta 2009 zbrala skupno 194,8 milijonov evrov kosmatih zavarovalnih premij, oziroma 190,4 milijona evrov ali za 2,1 odstotka več čistih prihodkov od zavarovalnih premij kot v enakem obdobju lanskega leta. Letos je Adriatic Slovenica zabeležila rast premije predvsem na področju požarnih in stanovanjskih zavarovanj, skladno z razmerami na trgu in pričakovanji pa so zbrali manj premije predvsem na področju avtomobilskih in življenjskih zavarovanj. Zavarovanci so odlično sprejeli Dom AS, novo zavarovanje za gospodinjstva na eni polici. Adriatic Slovenica je zavarovancem izplačala 141,4 milijonov evrov kosmatih škod, oziroma zabeležila 136,9 milijona evrov čistih odhodkov za škode, kar je 5,2 odstotkov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Stroški škod rastejo predvsem na račun višjih stroškov zdravstvenih zavarovanj, bistveno manj pa je premoženjskih škod v primerjavi z obsežnimi lanskimi naravnimi katastrofami. Nadzorni svet je ocenil dosedanje poslovanje družbe v letu 2009 kot uspešno, k ugodnim poslovnim rezultatom pa sta prispevala zlasti ugoden naložbeni izid in nižji stroški poslovanja. Danes se je nadzorni svet seznanil še z razvojnimi cilji in poslovnim načrtom zavarovalnice za leto 2010, ki bo v prihodnjem letu razvila več novih zavarovanj in storitev na področju zavarovanj premoženja in osebnih, tudi pokojninskih zavarovanj.