Adriatic Slovenica v prvem polletju 2011 poslovala dobro in dosegla zastavljene poslovne cilje

Koper, 12. september 2011 - Zavarovalnica Adriatic Slovenica je v prvih šestih mesecih letošnjega leta obračunala za 136,3 milijonov evrov kosmate zavarovalne premije in izplačala za 95,1 milijona evrov kosmatih škod. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 17,6 milijona evrov.

Adriatic Slovenica je v prvih šestih mesecih letos zbrala skupno 136,3 milijonov evrov kosmatih zavarovalnih premij ali za 2 odstotka več, kot v enakem obdobju lanskega leta, zavarovancem pa je izplačala za 95,1 milijona evrov kosmatih škod. Zavarovalnica je presegla lanske prodajne rezultate in izboljšala strukturo zavarovalnega portfelja ter storitve na številnih področjih. Tako na naložbenem, kot na zavarovalnem področju, so poslovali pozitivno,  izjema so le dopolnilna zdravstvena zavarovanja, kar je posledica hitre rasti stroškov zdravstvenih storitev. Nadaljevali so z vzpostavljenim dobrim razmerjem med varnostjo in dobičkonosnostjo naložb. Ob najširši ponudbi premoženjskih, zdravstvenih in življenjskih zavarovanj si prizadevajo za razvoj na vseh ravneh, predvsem pa za oblikovanje zavarovalne ponudbe, ki je preprosta in z jasnimi koristmi za vsakogar.  Še posebej izpostavljajo, da niso le univerzalna zavarovalnica, temveč so prav letos kot del Skupine KD Group še razširili ponudbo zavarovalno-finančnih storitev na enem mestu z možnostjo nakupa točk KD Skladov. Poslovanje v prvi polovici leta 2011 je bilo zaključeno s pozitivnim poslovnim izidom pred obdavčitvijo. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 17,6 milijona evrov.

Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica: "Zavarovalnica Adriatic Slovenica je v prvem polletju 2011 dosegla zastavljene poslovne cilje in poslovala dobro. V prvem trimesečju smo rasli hitreje od največjih konkurentov in presegli lanske prodajne rezultate. Prizadevamo si za zdravo rast, ohranitev tržnega deleža in dober izid poslovanja. Ob tem pa je za nas najpomembnejša učinkovitost, kar pomeni predvsem zadovoljstvo zavarovancev s storitvami, ponudbo, zlasti pa hitrim in korektnim reševanjem škod."