Adriatic Slovenica v letu 2006 presegla načrte

Nadzorni svet Adriatica Slovenice zavarovalne družbe se je v petek med drugim seznanil tudi s nerevidiranimi poslovnimi rezultati družbe in ocenil poslovanje zavarovalnice v letu 2006 kot uspešno, saj je družba izpolnila vse zastavljene cilje. Zavarovalnica je v minulem letu zbrala 55,9 milijarde tolarjev (prek 233 milijonov evrov) premije in še utrdila svoj položaj druge največje  zavarovalnice v Sloveniji.  Lani je   Adriatic Slovenica dosegla 4,7 milijarde tolarjev (skoraj 19,6 milijona evrov) dobička pred obdavčitvijo, čisti poslovni izid pa znaša 3,2 milijardi tolarjev (13,4 milijona evrov). Višje so tudi čiste zavarovalno-tehnične rezervacije zavarovalnice, ki presegajo 53 milijard tolarjev (223 milijonov evrov), kar zavarovancem zagotavlja visoko raven varnosti.

Leto 2006 je bilo prvo leto skupnega poslovanja po uspešni združitvi zavarovalnic in Adriatic Slovenica je v letu 2006 dosegla skupno 233 milijonov evrov kosmate premije, kar je 16,5 odstotka več kot leto prej. Zavarovalnica je v minulem letu uspešno izpolnila zastavljene cilje poslovanja, intenzivno je integrirala poslovanje, poenotila je tržno mrežo po vsej Sloveniji in razvijala ter uspešno tržila zavarovanja na vseh treh ključnih zavarovalnih področjih. Adriatic Slovenica, ki je edina zavarovalnica s celovito ponudbo vseh zavarovanj na enem mestu: premoženjskih, zdravstvenih,  življenjskih in pokojninskih zavarovanj, je lani še povečala svoj tržni delež, kar jo s 14,5 odstotka uvršča trdno na drugo mesto slovenskega zavarovalnega trga med klasičnimi zavarovalnicami. Kljub novi zakonodaji na področju zdravstvenih zavarovanj je zavarovalnica povečala tudi tržni delež na tem področju, kjer je s 23,5 odstotnim deležem prav tako druga največja zdravstvena zavarovalnica.

Aljoša Tomaž je v imenu uprave družbe izrazil zadovoljstvo glede doseženih poslovnih rezultatov v minulem poslovnem letu in glede širitve palete zavarovalniških produktov, ki jih ponujajo: "Za naše stranke in slovenski trg predstavlja celovita in sodobna zavarovalna ponudba na enem mestu pomembno prednost, saj strankam lahko z navzkrižno ponudbo zavarovanj v vsakem trenutku nudimo številne ugodnosti ter najširšo izbiro zavarovanih produktov in storitev. Izrazil je tudi prepričanje, da bi povezovanje z zavarovalnico Vzajemna, ki se nadaljuje v tem letu, prineslo zavarovancem še boljše izvajanje storitev in večjo izbiro novih zavarovanj, družbi pa večje možnosti razvoja."  Namestnik predsednika uprave Adriatica Slovenice Gabrijel Škof je poudaril, da ima zavarovalnica na slovenskem zavarovalniškem trgu še veliko priložnosti za nadaljnjo rast, in dodal: "Naša zavarovanja združujejo sodobno zavarovalniško ponudbo, prilagojeno najvišjim standardom kakovosti in potrebam slovenskega zavarovalnega trga. Hkrati pa želimo biti prijazna zavarovalnica in strankam nuditi visoko kakovost storitev vse od sklepanja zavarovanj do reševanja zavarovalnih primerov ter pestro dodatno ponudbo asistenčnih storitev. Zavarovalnica v tem letu skupaj z drugimi članicami KD Group nadaljuje razvoj najsodobnejših življenjskih zavarovanj, kjer v tem letu vidimo največje možnosti rasti in razvoja, intenzivno pa nadgrajujemo tudi ponudbo na področju zavarovanj premoženja in zdravstvenih zavarovanj."

Najvišjo, 48,5 odstotno rast so leta 2006 v Adriaticu Slovenici zabeležili na področju življenjskih zavarovanj, med drugim tudi zato, ker so v letu 2006 ponudili zavarovancem novo življenjsko zavarovanje z jamstvom glavnice Azija Garant, ki je bilo odlično sprejeto. 
Tudi na področju zdravstvenih zavarovanj je zavarovalnica zbrala 41,9 odstotka več premije in  pridobila prek 52.000 novih dopolnilnih zdravstvenih zavarovancev. Za 22 odstotkov več premije je zbrala z zdravstvenimi zavarovanji z asistenco CORIS v tujini in zavarovancem ponudila posebno ponudbo zavarovanja za krajše čakalne vrste, ki jim nudi zdravstvene storitve v samoplačniških ambulantah v najkrajšem času. Zavarovalnica je izpolnila tudi obljubo o predčasnem vračanju rezervacij za starost iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in konec leta 2006 že izplačala 277 tisoč upravičencem glavnino, 2,86 milijarde tolarjev  zbranih starostnih rezervacij. 
Rast premije na področju premoženjskih zavarovanj je bila skupno 3,4 odstotna, v rezultatu pa se odraža umikanje zavarovalnice iz kreditnih zavarovanj za neplačila, ki jih bo nadomestila z novimi zavarovanji na tem področju. Precej višjo rast premije je Adriatic Slovenica na premoženjskem področju dosegla pri najbolj razširjenih zavarovanjih kot so zavarovanje avtomobilskega kaska in druga škodna zavarovanja (približno po 13 %) in na primer pri požarnih zavarovanjih (10 %).

Likvidirane škode v letu 2006 so znašale skoraj 35,9 milijarde tolarjev (skoraj 150 milijonov evrov) in so v primerjavi z letom prej zrasle za 24 odstotkov. Škodno dogajanje na področju premoženjskih zavarovanj so zaznamovala predvsem junijska neurja s točo, ki so pustošila na štajerskem območju, slabšanje prometnih razmer zaradi pojemanja učinkov zakona o varnosti v cestnem prometu pa je prispevalo k povečanje škod pri avtomobilskih zavarovanjih. Škode so porasle tudi na področju zdravstvenih zavarovanj, k čemer je med drugim prispevalo večje število zavarovancev in rast cen zdravstvenih storitev, zlasti rast cen zdravil.

Uspešno poslovanje zavarovalnice v letu 2006 se nadaljuje tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta, ko je Adriatic Slovenica zbrala 40 milijonov evrov premije, kar je 13,2 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej. Zavarovalnica obenem razvija in trži nova zavarovanja. Že v začetku leta je ponudila  zavarovanje, ki so ga skupno razvile članice KD Group -  privlačno naložbeno priložnost oziroma novo naložbeno življenjsko zavarovanje VITAFOND naložbeni paketi, ki zavarovancem nudi preprosto izbiro med različnimi naložbenimi politikami (konzervativno, uravnoteženo ali dinamično) pri plemenitenju premoženja. Marca je ponudila tudi novo AZIJO GARANT PLUS, ki je še za dva sklada bogatejše življenjsko zavarovanje z jamstvom glavnice z enkratnim vplačilom premije. Vzporedno z razvojem novega informacijskega sistema Adriatic Slovenica letos postopno uvaja tudi novo kasko zavarovanje, ki zavarovancem nudi kakovostno, prilagodljivo in konkurenčno kasko zavarovanje s 24-urno asistenco.

Tudi za leto 2007 si je Adriatic Slovenica  zastavila ambiciozne in visoke poslovne cilje, saj načrtuje 255 milijonov evrov (61 milijard tolarjev premije), pripravlja nove tržne akcije in razvija perspektivne zavarovalne vrste na vseh treh ključnih zavarovalnih področjih svoje ponudbe. Letošnje leto bo zaznamovalo tudi nadaljevanje postopkov povezovanja z zdravstveno zavarovalnico Vzajemna, kar bi zavarovalnici prineslo utrditev položaja na področju zdravstvenih zavarovanj, še hitrejši razvoj zavarovanj in boljše sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev, zavarovancem pa zaradi velikosti zavarovalnice še večjo varnost, dostopnost kakovostnih zavarovalnih in asistenčnih storitev v še trdnejši zavarovalni družbi, ki bi po deležu premije lahko uspešno konkurirala na slovenskem in evropskem zavarovalnem trgu.