Adriatic Slovenica uspešno poslovala v prvih štirih mesecih

Ob otvoritvi novih prostorov poslovne enote Ljubljana z donacijo 15 tisoč evrov podprla Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Rezultati poslovanja Adriatica Slovenice za prve štiri mesece letos kažejo rast tržnega deleža druge največje slovenske zavarovalnice. V tem obdobju so obračunali za 89,8 milijonov evrov bruto premije in izplačali za 62,5 milijonov evrov škod, ki so v primerjavi z enakim obdobjem lani porasle za 1,5 odstotka. Z uvedbo pomembnih novosti na zavarovalnem trgu kljub zaostrenim razmeram na finančnih trgih uspešno uresničujejo zastavljene cilje. V prvem štirimesečju so zabeležili čisti poslovni izid v višini 6,7 milijonov evrov. 

V Ljubljani so se strankam še bolj približali in danes uradno otvorili prostore poslovne enote Ljubljana na novem naslovu - Celovški cesti 206, kjer je strankam na enem mestu na voljo celotna ponudba zavarovalno-finančnih storitev in sodobni škodni center na enem mestu. Ob tej priložnosti so z donacijo v višini 15.000 evrov podprli delovanje Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. 

Predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica Gabrijel Škof je povedal, da je bilo lansko poslovanje kljub zaostrenim razmeram na trgu dobro, letošnji štirimesečni rezultati pa napovedujejo uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev. V prvih štirih mesecih so obračunali za 89,8 milijonov evrov bruto premije in v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali tržni delež z 11,78 na 12,05 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 1,5 odstotka porasle likvidirane škode (predvsem zaradi februarske orkanske burje) in v prvih štirih mesecih izplačali za 62,5 milijona škod. Najobsežnejši delež premije v okviru celotne zbrane premije predstavljajo premoženjska zavarovanja, ki jim sledijo zdravstvena in življenjska zavarovanja. V prvih štirih mesecih letos so zabeležili čisti poslovni izid v višini 6,7 milijona evrov. Član uprave Jacob Westerlaken je poudaril, da postavlja zavarovalnica stranke v središče delovanja, zato nenehno razvijajo in posodabljajo zavarovanja in storitve, da so zavarovancem še bližje. Sodobne novosti iz ponudbe je predstavil član uprave Matej Cergolj. Med njimi velja izpostaviti pomembno sodobno inovacijo, ki jo je zavarovalnica ponudila prva v Sloveniji: možnost sklenitve zavarovanja Tujina AS preko mobilnega telefona ter dobrodošlo novost na področju prijave škod - nov interaktivni portal, ki zavarovancem med postopkom reševanja škodnega primera omogoča dvosmerno komunikacijo s svojim skrbnikom in so ga stranke ocenile kot zelo dobrodošlo. Zavarovalnica je prav v prejšnjem tednu ponudila novo in udobno sklenitev avtomobilskega zavarovanja z nekaj kliki preko spletne strani www.wiz.si. Aleš Žižmund, direktor poslovne enote Ljubljana je poudaril, da nova lokacija poslovne enote v Ljubljani zagotovo omogoča prijetnejše in bolj učinkovito poslovanje, tako za stranke, kakor zaposlene. Poslovna enota Ljubljana je lani obeležila 20-letnico delovanja in je tesno vpeta v okolje, kjer deluje. Podpirajo številne lokalne in regionalne projekte na področju športa, zdravstva, kulture, izobraževanja in humanitarnosti, prav danes v popoldanskem času pa pripravljajo pester program ob dnevu odprtih vrat. Na novinarski konferenci so predstavniki zavarovalnice primariju Matiji Cevcu, dr. med. predsedniku Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije predali donacijo v višini 15.000 evrov za delovanje društva na področju zdravstvene preventive srčno-žilnih obolenj in tako prispevali k temu, da bodo te preventivne dejavnosti dostopnejše.