Adriatic Slovenica uspešno ob zaključku leta

Zavarovalnica Adriatic Slovenica zaključuje uspešno poslovno leto. Danes je uprava zavarovalnice v Kopru slovesno podpisala pogodbo o novem pokroviteljskem ciklu Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. Adriatic Slovenica je del Skupine KD Group, ki je letos sprejela novo strategijo razvoja, v kateri postavlja zavarovalništvo v ospredje svojega delovanja. Vse družbe v Skupini KD Group pa so preko ustanove KD Fundacija izročile donacijo v višini 10.000 evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Kot je povedal predsednik uprave Gabrijel Škof, so v prvih enajstih mesecih letos zbrali za 245 mio evrov bruto premije in izplačali za 171 mio evrov škod. Najobsežnejši delež premije v okviru celotne zbrane premije predstavljajo premoženjska zavarovanja, v okviru katerih so največ premije zbrali pri zavarovanjih avtomobilov, nezgodnih zavarovanjih in različnih drugih zavarovanjih premoženja. Prve ocene poslovanja kažejo, da bo zavarovalnica pod vodstvom predsednika uprave Gabrijela Škofa, uspešno zaključila leto 2012. Med večjimi škodnimi dogodki letos je izpostavil februarsko orkansko burjo na Primorskem, zaradi katere so zavarovancem izplačali za približno 1,7 mio evrov zavarovalnin ter novembrske poplave, za katere so zavarovancem izplačali približno 3 milijone evrov zavarovalnin. 
Kot je poudaril Škof, postavlja zavarovalnica v središče svojega delovanja stranke, kar sporočajo tudi skozi cilje, ki so si jih zadali za leto 2013. 

Član uprave Willem Jacob Westerlaken je predstavil letošnje novosti,  ki so bile usmerjene v nove rešitve in inovativne zavarovalne produkte ter nove pristope k strankam prek naprednih tehnologij. Adriatic Slovenica je prva v Sloveniji omogočila sklenitev zavarovanja preko mobilnega telefona. Prek mobilne aplikacije AS POLICA je danes mogoče skleniti že tri zavarovanja: zavarovanje Tujina AS z zdravstveno asistenco v tujini, nezgodno zavarovanje otrok in mladine ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  Kot prvi v Sloveniji so maja ponudili tudi dobrodošlo novost za sklepanje avtomobilskih zavarovanj, portal WIZ, ki se je na Areni poslovnih rešitev v kategoriji „potrošniki" uvrstil v finale najboljših. 

Član uprave Matej Cergolj je orisal sodobne in učinkovite poslovne procese, ki so jih v družbi vzpostavili letos. Med njimi velja posebej izpostaviti sodoben škodni portal za prijavo škod, ki zavarovancem omogoča dvosmerno komuniciranje z zavarovalnico kar od doma. Veliko pozornosti namenjajo tudi okoljski odgovornosti, zato so letos razvili tudi zavarovanje sončnih in vetrnih elektrarn. Vse zavarovalne produkte so prilagodili  direktivi 2004/113/ES, ki narekuje enotno višino premij za ženske in moške in stopi v veljavo jutri. Skladno z uvedbo enotnega območja plačil v evrih (SEPA) pa lahko zavarovanci že od včeraj na zavarovalnici urejajo vse poslovanje z zvezi z direktnimi obremenitvami (trajniki).
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je del Skupine KD Group, ki je letos sprejela novo strategijo razvoja. Kot je povedal Matjaž Gantar, predsednik upravnega odbora KD Group in KD Fundacije, so razmere narekovale temeljit premislek o prihodnjih usmeritvah, s katerimi bo Skupina KD Group optimizirala finančno strukturo in povečala svojo finančno robustnost. Z novo strategijo skupine, ki temelji na ključni dejavnosti - zavarovalništvu, dopolnjeni s ponudbo visoko kakovostnega upravljanja premoženja in naložbenih produktov, so postavljeni trdni temelji za stroškovno učinkovito poslovanje, rast in razvoj. 
Novo strategijo Skupine je podrobneje predstavil glavni izvršni direktor KD Group Aljoša Tomaž, ki je poudaril,  da je končni načrtovani cilj nove strategije vzpostavitev skupine, ki bo v treh do petih letih ena vodilnih zavarovalniških skupin v Sloveniji in na področju Balkana, nosilna družba skupine pa bo zavarovalnica Adriatic Slovenica. Zadani cilj, dodatno rast prodaje na domačem in tujih trgih, bodo dosegli z organizacijskim prestrukturiranjem in sočasno z optimiziranjem produktnega portfelja.
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je tudi že dve desetletji ponosna pokroviteljica slovenskih olimpijskih reprezentanc. Prav danes je pa je uprava zavarovalnice z Janezom Kocijančičem, predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvezpodpisala pogodbo o novem štiriletnem pokroviteljskem ciklu. Ob tem je Janez Kocijančič izpostavil pomembno partnersko sodelovanje med OKS - ZŠZ in zavarovalnico, ki je prav za vrhunske športnike razvila številna zdravstvena in nezgodna zavarovanja.
 
Že od leta 1995 v okviru Skupine KD Group deluje dobrodelna ustanova KD Fundacija, katere podpornice so vse družbe Skupine. Za  otroke in njihove družine, ki so jih prizadele novembrske poplave, so vse družbe v Skupini KD Group preko ustanove KD Fundacija poklonile Zvezi prijateljev mladine Slovenije 10.000 evrov. Zato je danes predsednik upravnega odbora KD FundacijeMatjaž Gantar predal simbolični ček v višini 10.000 evrov podpredsednici ZPMS Bredi Krašna.  Sredstva bodo namenili otrokom iz družin, ki so jih poplave najbolj prizadele - za nakup najnujnejših potrebščin.