Adriatic Slovenica uspešno ob zaključku leta

Koper, 17. 12. 2013 - Adriatic Slovenica nadaljuje uspešno poslovanje. V enajstih mesecih letos je zbrala za 280 mio evrov bruto premije in s tem utrdila svoj položaj druge največje zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu, ki ji zaupa  preko 640 tisoč zavarovancev.

Prvi neuradni podatki nakazujejo, da bodo ob koncu leta obračunali za 307 mio evrov bruto premij in izplačali za 217 mio evrov škod. S prvim decembrom se je okrepila tudi uprava družbe. Predsedniku uprave Gabrijelu Škofu in članu upraveWillemu Jacobu Westerlaknu se je pridružila še Varja Dolenc, ki sicer do pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor opravlja naloge svetovalke uprave. Po pridobitvi dovoljenja pa bo pristojna za področje financ, računovodstva, kontrolinga in zakladništva. Nadzorni svet zavarovalnice je s 1. januarjem 2014 v upravo imenoval še dolgoletnega zavarovalničarja Matijo Šenka, ki bo svojo funkcijo člana uprave za področje zavarovalnih primerov in obvladovanja tveganj prav tako nastopil ob pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.
 
Najpomembnejši poslovni dogodek, ki je zaznamoval poslovanje zavarovalnice Adriatic Slovenica v letu 2013, je bil zagotovo prenos življenjskih zavarovanj KD Življenja na Adriatic Slovenico 1. oktobra letos.  Tako sedaj nudijo strankam varnost, konkurenčnost, mnogovrstnost ponudbe in udobne, hkrati pa sodobne storitve pod eno streho. Z združitvijo znanja in kakovosti produktov je Adriatic Slovenica še utrdila drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu, kjer zavarovalnica dosega (podatki do konca oktobra 2013) že 15,21-odstotni delež (lani 12,90-odstotni) med slovenskimi zavarovalnicami. Pomembno se je seveda povečal tržni delež na področju življenjskih zavarovanj (iz lanskih 2,10 odstotka na 10,51-odstotni delež na trgu).  
 
Od oktobra 2007 zavarovalnico Adriatic Slovenica vodi predsednik uprave Gabrijel Škof. "Tudi v letu 2014 ostajamo v celoti usmerjeni v zadovoljevanje potreb naših strank in zavarovancev, ki jih je sedaj že preko 640 tisoč. Prilagajmo se gospodarskim razmeram, zato velik poudarek namenjamo razvoju osebnih zavarovanj in asistenčnih zavarovanj. Tudi v prihodnje želimo zadrževati vodilno pozicijo inovatorja na trgu zavarovanj, tako na področju naprednih tehnologij, kakor zavarovalnih produktov. Najpomembnejši cilj pa predstavlja ohranitev obsega zbrane premije in posledično večanje tržnega deleža, saj se zavarovalni trg zaradi trenutnih razmer sooča s padcem," načrte za 2014 pojasnjuje Gabrijel Škof. Zavarovalnica si bo prav tako prizadevala za zagotavljanje stabilnega in učinkovitega zdravstvenega sistema.
 
Skladno z načrti so zavarovancem letos ponudili šopek novih osebnih zavarovanj, ki jih je predstavil član uprave Willem Jacob WesterlakenAktivna renta AS je prvo zavarovanje, kjer so uspešno združili skupno znanje in izkušnje s pripojeno sestrsko zavarovalnico KD Življenje.  "Trg je povpraševal po takšnem zavarovanju, ki  omogoča popolnoma svobodno izbiro višine vplačil in trajanja vplačevanja, zagotavlja pa izplačevanje dogovorjene višine mesečne rente. Posebno dobrodošlo je, da v primeru nenadnih življenjskih dogodkov (smrti, brezposelnosti, dolgotrajne bolniške ali hujših posledic nezgode) zavarovalnica prevzame skrb za plačevanje premije," prednosti novega zavarovanja pojasnjuje Willem Jacob Westerlaken. Med pomembnimi novostmi, ki jih je zavarovalnica uvedla letos, velja izpostaviti še zavarovanje prehodne oskrbe, ki zagotavlja zaščito, ko zaradi poškodbe ali bolezni za krajše obdobje ne zmoremo poskrbeti zase in družino ter potrebujemo pomoč pri dnevnih opravilih. Ob nastanku nezgode ali bolezni lahko torej koristimo storitve pomoči na domu, storitve prevoza s spremstvom na preglede ali prevoz domov po odpustu iz bolnišnice, v obsežnejši zaščiti pa tudi storitve prevoza s spremstvom na kemoterapije.
 
V Adriaticu Slovenici zaznavajo tudi velik porast v številu zavarovanj, sklenjenih preko interneta. V primerjavi z lani znaša indeks tako sklenjenih zavarovanj kar 150. Prav tako je zaradi priročnosti vse bolj priljubljeno tudi sklepanje zavarovanj preko pametnih mobilnih telefonov. Mobilna aplikacija AS POLICA, ki so jo v zavarovalnici kot prvi v Sloveniji uvedli lani, omogoča sklenitev kar treh zavarovanj preko mobilnega telefona. Uporabnost, preprostost in inovativnost aplikacije priznava tudi stroka, saj je AS POLICA na letošnjem tekmovanju WEBSI spletni prvaki 2013, ki nagrajuje najboljše digitalne projekte, prejela prvo mesto v kategoriji mobilnih aplikacij. V kategoriji poslovnih spletnih strani pa je bilo z drugim mestom nagrajeno tudi spletno mesto WIZ, namenjeno spletni prodaji avtomobilskih zavarovanj. WIZ zavarovanja je zavarovalnica pričela tržiti konec maja 2012, obisk spletnega mesta, kakor tudi število sklenjenih polic, pa je preseglo zastavljene plane, saj je bilo preko portala sklenjenih že skoraj 3 tisoč zavarovanj. 

Adriatic Slovenica ostaja tudi v prihodnje pomemben podpornik okolja, v katerem deluje. Med večjimi projekti zagotovo velja omeniti bližajoče se olimpijske igre, ko bo zavarovalnica že 21. leto zapored veliki sponzor Teama Slovenija v Sochiju. Pomembno partnerstvo pa so letos spomladi sklenili s skupino slovenskih izumiteljev. Da bi pomagali čim večjemu številu ljudi, skupaj reševali življenja in zmanjšali število žrtev srčnega zastoja ter drugih nenadnih nesreč, so ob podpori Adriatica Slovenice razvili mobilno aplikacijo iHelp, s katero je mogoče enostavno poslati SOS sporočilo in tako s pomočjo posameznikov – laikov in izurjenih reševalcev nuditi kar se da hitro pomoč ponesrečencem. Projekt iHelp in delovanje aplikacije je na današnji novinarski konferenci predstavil Andraž Ogorevc. V letu 2014 bo zavarovalnica Adriatic Slovenica z defibrilatorji opremila vsa slovenska regijska središča in tako pripomogla k hitrejšemu in bolj učinkovitemu nudenju prve pomoči v primeru srčnega zastoja.