Adriatic Slovenica uspešno izdala podrejene obveznice v višini 50 milijonov evrov

Koper, Ljubljana, 24. 5. 2016 
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. (Zavarovalnica AS) je danes uspešno izdala za 50 milijonov evrov podrejenih obveznic z dospelostjo maja 2026. Te obveznice, ki ustrezajo zahtevam direktive Solventnost II, so izdane za dobo 10 let in bodo uvrščene na irsko borzo (na segmentu trga GEM – Global Exchange Market). Zbrana sredstva bo izdajatelj uporabil za krepitev kapitalske ustreznosti in za nakup družbe KD Skladi, s čimer sledi dolgoročni strategiji Skupine KD Group. Izdajo obveznice je organizirala investicijska banka Jefferies.
 
Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice AS, je povedal: »Veseli nas, da smo kot prva slovenska zavarovalnica uspeli izdati podrejeno obveznico po pravilih direktive Solventnost II na mednarodnem kapitalskem trgu. Investitorjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje v našo družbo.«
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
Več informacij: Adriatic Slovenica d. d., Odnosi z javnostmi, Lea Cimperman Acman, 040 424 166; lea.cimpermanacman@as.si; www.as-skupina.si