Adriatic Slovenica uspešna v 2011 in v začetku leta

Koper, 24. maj 2012 - Na včerajšnji 41. redni seji je nadzorni svet Adriatica Slovenice d.d. pod vodstvom predsednika Janeza Bojca potrdil letno poročilo Adriatica Slovenice in konsolidirano letno poročilo Skupine Adriatic Slovenica za leto 2011. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem zavarovalnice v prvem tromesečju 2012, predlogom za razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter dosedanjemu predsedniku uprave Gabrijelu Škofu potrdil nov petletni mandat.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je poslovno leto 2011 zaključila zelo uspešnoZbrala je 266 milijonov evrov premije in dosegla čisti poslovni izid v višini 17,7 milijona evrov. Gabrijel Škof, predsednik uprave poudarja: "Adriatic Slovenica je bila kljub razmeram na finančnih trgih in gospodarski krizi uspešna, kar je rezultat pozitivnega poslovanja na vseh treh zavarovalnih področjih, ustreznega upravljanja s tveganji in naložbenih usmeritev." 

S stabilnim in dobrim poslovanjem zavarovalnica ohranja drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Lani je Adriatic Slovenica zbrala največ premije na področju zavarovanj premoženja (57 %), kjer na trgu dosega skoraj 15-odstotni delež, zavarovanci pa ji zaupajo največ avtomobilskih zavarovanj in stanovanjskih zavarovanjnezgodnih in ostalih zavarovanj premoženja. Zavarovalnica ohranja najširšo ponudbo premoženjskih, osebnih in zdravstvenih zavarovanj, kjer je že več kot desetletje vodilna na področju novih zdravstvenih zavarovanj. Lani je ponudbo zavarovalnih storitev dopolnila tudi s celovito ponudbo ostalih finančnih storitev skupine KD Group.

V prvih treh mesecih letos je Adriatic Slovenica zbrala skoraj 68 milijonov evrov premij in izplačala za 47 milijonov evrov škod. Škodno dogajanje v prvih treh mesecih letos je zaznamovala februarska orkanska burja. Na širšem področju Primorske in delu Notranjske je povzročila zavarovancem preko 2.100 škodnih primerov in skoraj 1,4 milijona evrov škode, največ na stanovanjskih in poslovnih objektih ter avtomobilih. Sicer pa je zavarovalnica v prvem tromesečju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala tržni delež in ohranila lanskoletno raven premije.

Nadzorni svet je dosedanjega predsednika uprave Gabrijela Škofa, ki vodi zavarovalnico od oktobra 2007, ponovno imenoval za predsednika uprave za naslednji 5-letni mandat na čelu uprave, ki jo sestavljata še člana uprave Matej Cergolj in Jacob Westerlaken.