Adriatic Slovenica uspešna v 2010 in v začetku leta

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je poslovno leto 2010 zaključila uspešno. Zbrala je 261 milijonov evrov premije in dosegla čisti poslovni izid v višini 10,5 mio evrov. Gabrijel Škof, predsednik uprave poudarja: "Adriatic Slovenice je bila kljub gospodarski krizi in lanskim naravnim nesrečam uspešna, kar je predvsem rezultat boljše kakovosti poslovanja, dobrega upravljanja s tveganji in razvoja novih zavarovanj."

Zavarovalnica Adriatic Slovenica je poslovno leto 2010 zaključila uspešno. Zbrala je 261 milijonov evrov premije in dosegla čisti poslovni izid v višini 10,5 mio evrov. Gabrijel Škof, predsednik uprave poudarja: "Adriatic Slovenice je bila kljub gospodarski krizi in lanskim naravnim nesrečam uspešna, kar je predvsem rezultat boljše kakovosti poslovanja, dobrega upravljanja s tveganji in razvoja novih zavarovanj." Lani se je zavarovalnica znova zavihtela na drugo mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Poslovala je pozitivno tako na naložbenem kot tudi na zavarovalnem področju, z izjemo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, kjer je minulo leto zaradi povišanja stroškov zdravstvenih storitev zaključila z izgubo. 

V prvih treh mesecih letos je Adriatic Slovenica zbrala skoraj 68 milijonov evrov premij in izplačala za 46,5 milijonov evrov škod. Na trgu zdravstvenih zavarovanj so ponudili popolno novost v Sloveniji - samostojno zavarovanje za težke bolezni in operacije, ki nudi takojšnje denarno izplačilo ob postavitvi diagnoze kar 14-ih težkih bolezni in za več kot 2.000 operacij. Od marca letos so ponudbo še dodatno razširili, saj na naslovih poslovnih enot zavarovalnice Adriatic Slovenica najdemo tudi KD Finančne točke s ponudbo KD Skladov in KD Banke.   

Sicer je Adriatic Slovenica zbrala največ premije na področju zavarovanj premoženja, kjer ima 15-odstotni tržni delež, zavarovanci pa ji zaupajo največ avtomobilskih zavarovanj in stanovanjskih zavarovanj Dom AS, nezgodnih in ostalih zavarovanj premoženja. Zavarovalnica ohranja najširšo ponudbo premoženjskih, osebnih in zdravstvenih zavarovanj, kjer je vodilna na področju novih zdravstvenih zavarovanj, ponovno pa se uveljavlja tudi na področju življenjskih zavarovanj.   

Kljub temu, da je bilo škodno dogajanje v letu 2010 zaradi naravnih ujm precej povečano, marca zaradi burje na Vipavskem, septembra pa zaradi poplav ob spodnjem toku Save, Krke in v osrednji Sloveniji, v AS-u ocenjujejo, da je bilo lansko škodno dogajanje v okviru pričakovanega. Tako so lani izplačali skupno za 184 milijonov škod. 

Poslovna strategija Adriatic Slovenice, ki je lani praznovala 20. obletnico ustanovitve, bo tudi v naslednjem petletnem obdobju usmerjena predvsem v kakovostno poslovanje in v zmerno povečevanje tržnega deleža. Prizadevali si bodo postati najbolj učinkovita slovenska zavarovalnica, posebno pozornost pa bodo še naprej posvečali upravljanju s sredstvi, stroški in razvoju novih zavarovanj.

Koper, 29.4.2011

Več informacij:
Adriatic Slovenica d.d., Odnosi z javnostmi, 05/66 43 420, 05/ 66 43 406, 
olga.pejovic@adriatic-slovenica.si
jana.smajgl@adriatic-slovenica.si