Adriatic Slovenica še zbira prijave o škodi in sporoča, kako prijaviti škodo in zaščititi premoženje

Koper, 28. december 2009 - Zavarovanci Adriatica Slovenice so v zadnjih poplavah, ki so zaradi obilnega deževja in poplavljanja rek v največji meri prizadela zahodno, del osrednje in južne Slovenije, škodo utrpeli predvsem na stanovanjskih objektih. Tu so bile zalite predvsem kleti, nekaj škode pa je tudi na avtomobilih.

Zaradi učinkovitega obveščanja o večji poplavni ogroženosti ter napovedih o obilnem deževju, so zavarovanci primerno in uspešno zavarovali svoje premoženje, sicer bi bila lahko škoda na objektih veliko večja. Kljub temu so zabeležili večje število manjših škodnih dogodkov.

V Adriaticu Slovenici nadaljujejo z zbiranjem prijav, na območju Bohinja, Idrijskega, v porečju Soče in Vipave pa so cenilci še na terenu. Prve, grobe ocene kažejo, da bodo škode znašale par sto tisoč evrov. Ker pa ogledi posledic poplav še trajajo, bo bolj natančna ocena škod znana predvidoma ob koncu tedna. Vsem zavarovancem svetujejo, naj najprej zaščitijo svoje premoženje in tako preprečijo nadaljnje nastajanje škode, škodni dogodek pa lahko prijavijo tudi kasneje. 

Zavarovancem, ki so v zadnjih poplavah utrpeli škodo svetujejo tudi, naj zavarovalnici oziroma svojemu zastopniku posredujejo prijavo škode. Cenilci, ki so na terenu že nekaj dni, pa jih bodo obiskali v najkrajšem možnem času. Sicer lahko zavarovanci škodo prijavijo tudi preko brezplačne telefonske številke 080 11 10 in preko spletne strani Adriatica Slovenice. Adriatic Slovenica priporoča, da zavarovanci škodo fotografirajo, če je le mogoče in spravijo poškodovane predmete, predvsem pa poskrbijo, da ne nastane še večja škoda. Z ogledi škod smo kljub praznikom začeli takoj, ko so razmere to omogočale.

Zavarovalnica škode zaradi naravnih katastrof, med katere sodijo tudi poplave, obravnava prednostno. Zavarovanci prejmejo izplačilo škode ob popolni dokumentaciji v nekaj delovnih dneh, z izplačevanjem škod zaradi zadnjih poplav pa so že začeli.