Adriatic Slovenica s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ljubljana

Odsevni brezrokavniki za večjo varnost predšolskih otrok

Ljubljana, 23. septembra 2009 - Včeraj, na Evropski dan brez avtomobila, se je s sklepno prireditvijo na Cankarjevi ulici v Ljubljani zaključil Evropski teden mobilnosti (16. - 22.9.2009). Zaključno prireditev je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ljubljana, ob podpori številnih pokroviteljev. Med njimi je tudi zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je predšolskim otrokom ljubljanskih vrtcev podarila 500 odsevnih brezrokavnikov, s katerimi bodo v prometu še bolje vidni.

Na določen dan v tednu mobilnosti sodelujoča mesta zapro del mestnih središč za ves motorni promet in občanom omogočijo doživetje mesta brez avtomobila ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih interesnih skupin. Tako je bila včeraj v centru Ljubljane prireditev, ki je bila v prvi vrsti namenjena otrokom in jo je obiskalo približno 1.500 otrok ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Svet za preventivo v cestnem prometu mestne občine Ljubljana je skozi različne aktivnosti ljubljanskim šolarjev in predšolskim otrokom želel približati pomen odgovornega obnašanja v cestnem prometu, k akciji pa so se pridružili tudi številni donatorji, ki si s svojim delovanjem prizadevajo za večjo preventivno obnašanje ter varnost otrok in mladine v prometu.

Podpornik akcije je tudi zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je k projektu pristopila z željo po zagotavljanju večje varnosti v prometu najmlajših udeležencev, predšolskih otrok. Včeraj  je direktor poslovne enote Adriatica Slovenica Ljubljana Aleš Žižmundsimbolično predal 500 odsevnih brezrokavnikov otrokom ljubljanskih vrtcev, da bodo na sprehodih po ljubljanskih ulicah bolje vidni: "Poslanstvo zavarovalnice je zagotavljanje večje varnosti, z aktivnim vključevanjem v projekte lokalne skupnosti pa želimo svoje poslanstvo uresničevati tudi v praksi. Zagotovo so predšolski otroci zaradi svoje razigranosti prav v prometu veliko bolj izpostavljeni, zato želimo s podobnimi akcijami povečati njihovo varnost," je poudaril Žižmund.

Projekt Evropski teden mobilnosti in Evropski dan brez avtomobila je v prvi vrsti namenjen zmanjševanju negativnih učinkov na okolje, ki so posledica izpušnih plinov avtomobilov. Izvaja se v partnerstvu med Konzorcijem evropskega tedna mobilnosti in nacionalnimi koordinatorji ter s podporo Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji. Slovenija že vrsto let sodeluje pri obeh pobudah, Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nacionalni koordinator pobud, pa vsakoletno vabi lokalne skupnosti k sodelovanju.  Glavne izvajalke pobud so občine, saj prav te določajo prometne režime v mestih. Pri pobudi sodeluje vsako leto od 20 do 26 občin.