Adriatic Slovenica s certifikatom dobre organizacijske energije

Skozi organizacijsko energijo podjetje izraža svoj energijski naboj, torej moč in zagnanost delovanja, inovativnosti, spretnosti prilagajanja spremembam … Sproščajo pa jo zaposleni, ki so tista najpomembnejša dodana vrednost za ustvarjanje presežka in konkurenčne prednosti. 
 
                                                                                 
 
Intenzivnost organizacijske energije je torej tesno povezana z uspehom podjetja in delovno uspešnostjo, zato smo v Adriaticu Slovenici tudi letos sodelovali v nacionalni raziskavi merjenja organizacijske klime. Ob merjenju se upoštevajo vsi poglavitni elementi motivacije, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Raziskava tako prinaša še nove dimenzije merjenja intelektualnega, čustvenega in vedenjskega potenciala ljudi. Prvič smo v raziskavi sodelovali lani in v kategoriji finančne storitve dosegli najboljši indeks organizacijske energije. 
 
»Svojo organizacijsko energijo želimo ohraniti močno in intenzivno, to pa je mogoče le z rednim merjenjem, ki se je letos izvajalo septembra na reprezentativnem vzorcu zaposlenih. Rezultati so nas izjemno presenetili! Če je v Sloveniji enotni indeks organizacijske energije lani znašal 1,91, smo dosegli letos v AS-u enotni indeks 2,64 in lanskega (2,34) še izboljšali. Rezultat je tako dober, da smo si zagotovili tudi prejem certifikata dobre organizacijske energije,« pojasnjuje Vlasta Lenardič, direktorica tima Kadri.
 
 
Certifikat dobre organizacijske energije prejmejo organizacije, ki pri merjenju izkažejo optimalni ali višji enotni indeks organizacijske energije, veljavnost certifikata pa je 1 leto. Doseženi indeks Adriatica Slovenice pomeni, da je naša produktivna energija izjemno visoka. Dokazano pa je, da so take organizacije na splošno bolj uspešne, produktivne, učinkovite, obenem pa se ponašajo z večjim številom zadovoljnih in predanih strank (Vir: Bruch&Vogel, 2012). Podelitev nagrad in certifikatov bo 15. novembra 2017 v Ljubljani na HRM Konferenci.
Najbolj uspešni igralci na trgu bodo torej v prihodnje organizacije in podjetja, ki se bodo zavedale, da so njeni ljudje tisti, ki zagotavljajo podjetju najpomembnejši vir s svojo energijo. Projekt nacionalnega merjenja organizacijske energije so-ustvarjajo razvojni partnerji Sofos, O.K. Consulting, Trgotur, Racio razvoj, Izor in Insights. Akademski partnerji projekta so Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani– oddelek za psihologijo, MLC – Fakuleta za management in pravo in Ekonomska fakulteta  Univerze v Ljubljani, podporniki projekta pa Slovenska kadrovska zveza in Društvo psihologov Slovenije, organizacija poteka pod okriljem družbe Planet GV. Na nacionalni ravni je bila organizacijska energija prvič izmerjena leta 2006, drugič leta 2011, tretjič lani, letos tako že četrtič.