Adriatic Slovenica predstavila poslovne rezultate in načrte

Na današnji novinarski konferenci je štiričlanska uprava Adriatica Slovenice predstavila uspešne poslovne rezultate, pomembnejša dogajanja, ki so zaznamovala poslovanje v letu 2007 in rezultate poslovanja v prvih štirih mesecih letošnjega leta ter načrte v letu 2008.

Ob tej priložnosti sta se novinarjem predstavila tudi nova člana uprave Matej Cergolj in Marko Rems, ki sta v upravi od 1. februarja letos. Med večjimi načrti letošnjega leta je predsednik uprave Gabrijel Škof predstavil načrtovano specializacijo zavarovalnice na premoženjska in zdravstvena zavarovanja, saj Adriatic Slovenica načrtuje prenos življenjskih zavarovanj na KD Življenje, življenjsko zavarovalnico v okviru Skupine KD Holding. Med drugimi pomembnejšimi načrti je navedel širitev na srbsko tržišče, kjer letos načrtujejo pričetek poslovanja na področju premoženjskih zavarovanj, saj so konec januarja letos v Beogradu ustanovili hčerinsko družbo AS Osiguranje.

Druga največja slovenska zavarovalnica, ki je lastništvu Skupine KD Holding, je v letu 2007 zbrala 251 milijonov evrov premije in izplačala zavarovancem 170 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin. Čisti poslovni izid zavarovalnice je v letu 2007 znašal 26,9 milijonov evrov.

Zavarovalnica je povečala tudi razpoložljivi kapital, ki je konec leta 2007 znašal 59 milijonov evrov in s tem presegel znesek zakonsko minimalnega kapitala za 27 milijonov evrov. Povečala je tudi kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, ki so konec leta 2007 znašale 188,5 milijona evrov za premoženjska in zdravstvena zavarovanja, za življenjska zavarovanja pa 67,4 milijonov evrov in zagotavljajo visoko raven varnosti zavarovancev.

Adriatic Slovenica v letu 2008 pospešeno razvija in trži nova zavarovanja ter uresničuje zastavljene načrte. Letos bo zavarovancem ponudila popolnoma prenovljeno ponudbo zavarovanj nepremičnin in premičnin, razvijala bo ponudbo zdravstvenih, predvsem nadstandardnih zavarovanj in bogatila dodatne asistenčne storitve. Pravkar, v začetku maja, je avtomobilskim zavarovancem ponudila novo, najbogatejšo avto MAXI asistenco ta hip v Sloveniji. Vsi AS-ovi avtomobilski zavarovanci se lahko za organizacijo pomoči na cesti, ki velja v Sloveniji in 50 kilometrov izven nje, brezplačno obrnejo na asistenčni center. Vozniki, ki večkrat vozijo v tujino, imajo na voljo osnovno asistenco AS, najširša, Maxi asistenca pa je namenjena voznikom, ki imajo veliko prevoženih kilometrov in v veliko potujejo v tujino. Maxi asistenca poleg 24-urne organizacijo pomoči na cesti, ki velja po vsej Evropi, vključuje še zdravstveno zavarovanje v tujini v primeru nesreče z vozilom v tujini in vrsto novih kritij, ki zavarovancem olajšajo težave na cesti. Med njimi so na primer stroški dostave rezervnih delov, najema in dostave nadomestnega vozila, vračila v tujini poškodovanega vozila, stroške vrnitve voznika in potnikov, prenočišča, popravila manjših okvar, težav z avtomobilskimi ključi, gorivom, stroške vleke in reševanje vozila in še vrsto drugih storitev, kot je storitev od vrat do vrat, ki poleg najema in dostave nadomestnega vozila krije tudi prevoz zavarovanca do servisne delavnice.

Tudi letošnji rezultati zavarovalnice so dobri. V prvih 4 mesecih letošnjega leta je zbrala 87,3 milijonov evrov premije in izplačala 56,7 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin, tako premije kot škode so se povečale za 6 odstotkov v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Adriatic Slovenica v letu 2008 načrtuje 252,4 milijonov evrov premije oziroma 8 % rast oziroma 18,9 % tržni delež na področju premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj.

Na današnjem dogodku je zavarovalnica podarila 10 tisoč evrov Splošni bolnišnici Izola za nakup nove izotopne sonde, ki bo prispevala k sodobnemu in hitrejšemu zdravljenju karcinoma dojke, v prihodnje pa ga bodo uporabljali tudi v drugih oddelkih te zdravstvene ustanove.