Adriatic Slovenica posluje stabilno in razvija osebna zavarovanja

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) se na demografske spremembe aktivno odziva z razvojem sodobnih osebnih zavarovanj predvsem na področju pokojninskega varčevanja in celovite zdravstvene oskrbe. Zavarovalnica je letos uspešno uvedla režim Solventnost II, potrjena mednarodna bonitetna ocena pa odraža stabilno poslovanje družbe. 
 
V prvih devetih mesecih letos so v AS-u zbrali za 228 mio evrov bruto premije in izplačali za 149 mio evrov škod. Škodno dogajanje je nekoliko nad pričakovanim zaradi neurij s točo in posledično poplavami, ki so poleti prizadela Štajersko in delno Prekmurje. Ravno tako pa naraščajo tudi škode iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Na tem področju imajo v AS-u že drugo leto izgubo, lani so leto zaključili s 676 tisoč EUR izgube, negativno poslovanje se nadaljuje tudi v letu 2016, saj so v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovali s 756 tisoč EUR izgube. Ob tem Gabrijel Škof, predsednik uprave AS, poudarja. »Že od leta 2015 ugotavljamo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačila k tem storitvam višajo. Napovedi kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam naraščala tudi v letu 2017. Dodatno bodo na višanje stroškov vplivali tudi ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst in tudi nedavno podpisan sporazum z zdravniki.« Gabrijel Škof dodaja, da so v zavarovalnici zaskrbljeni s trenutnim stanjem v zdravstvenem sistemu. Prepričani so, da bi bilo potrebno pred vsakim višanjem prispevkov ali uvedbo novih davkov – kar bo najbolj obremenilo zaposlene – odpraviti vse anomalije, preko katerih iz zdravstvenega sistema nenadzorovano odtekajo prepotrebna sredstva.
 
Ob tem AS ostaja pomembni ponudnik dodatnih zdravstvenih zavarovanj, v Centru Zdravje AS pa so zavarovanja dopolnili z dobrodošlimi storitvami za zavarovance (informacije o uveljavljanju zdravstvenih zavarovanj, pomoč ob naročanju na specialistični pregled in iskanju primernega specialista ter najkrajše čakalne vrste). Kot je povedal Gabrijel Škof, je Center Zdravje AS od ustanovitve do danes svetoval že več kot 4.000 zavarovancem, ob koncu leta pa so z AS ambulanto vstopili tudi v sistem izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih tako še približujejo zavarovancem. 
 
Med pomembnimi uresničenimi načrti letošnjega leta v AS-u izpostavljajo pričetek trženja novega pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) Pokojninsko varčevanje AS, ki zagotavlja finančno optimizacijo varčevanja za dodatno pokojnino in prinaša tudi pomembne davčne ugodnosti tako zaposlenim kot delodajalcem ter ustanovitev podružnice na Hrvaškem, ko so aktivno vstopili na hrvaški trg premoženjskih zavarovanj, kamor so prenesli dobro prakso iz Slovenije. Obenem so letos maja postali prva slovenska zavarovalnica, ki je uspela izdati podrejeno obveznico po direktivi Solventnost II na mednarodnem kapitalskem trgu. Obveznice z dospelostjo maja 2026 v vrednosti 50 mio evrov so izdane za dobo 10 let in uvrščene na irsko borzo. Skladno z razvojno strategijo Skupine KD Group je zavarovalnica Adriatic Slovenica letos postala edini družbenik doslej sestrske družbe KD Skladi, najstarejše in ene vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji. »Uspešno smo letos uvedli režim Solventnost II, izračuni so pokazali, da so zavarovanci v AS-u varni. Ravno tako smo letos izvedli lastno oceno tveganja in solventnosti, s katero smo ugotovili, da zavarovalnica dobro obvladuje tveganja, ki jih prevzema. Prav tako nam je bonitetna hiša Fitch ratings 17. novembra potrdila mednarodno bonitetno oceno BBB-, stabilno, kar pomeni močno pozicijo AS-a na slovenskem zavarovalnem trgu,« je pojasnil član uprave Matija Šenk.
 
V ospredje svoje strategije so v Adriaticu Slovenici postavili stranko, zato so zadovoljni, da z učinkovitim reševanjem škod izpolnjujejo pričakovanja svojih zavarovancev. Z naprednimi rešitvami, kakršna je nova storitev Pomoč na cesti AS, omogočajo vsem voznikom 24-urno pomoč ob neljubih dogodkih na poti, hiter servis in brezplačno nadomestno vozilo pri partnerjih iz mreže Moj servis. Portal Moj AS pa zavarovancem omogoča enostaven pregled nad sklenjenimi zavarovanji preko računalnika, pametnega telefona ali tablice ter prijavo škodnega primera.
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je pomemben vlagatelj v slovensko gospodarstvo in državo, saj njegov portfelj ohranja pribl. 25-odstotno izpostavljenost do slovenskih vrednostnih papirjev. Obenem je zavarovalnica preko sponzorstev in donatorstev pomemben podpornik najrazličnejših športnih, kulturnih in humanitarnih projektov v regijah in na državni ravni. Preko ustanove AS Fundacija finančno podpirajo nadpovprečno nadarjene mlade posameznike pri študiju doma in v tujini. V svoji AS Galeriji na Dunajski cesti 63 v Ljubljani so od leta 2014 pripravili že 10 razstav slovenskih in tujih umetnikov in tako v prestolnici vzpostavili novo kulturno točko.
 
Prav danes pa so v Kopru projektu podariMalico, ki omogoča šolsko prehrano otrokom iz socialno šibkejših okolij, predali ček v višini 5.000 evrov. Kot je povedal direktor projekta Vladimir Balukčić, bodo sredstva zadostovala za približno 2.066 malic, k zbranemu denarju pa so pripomogli tudi zavarovanci, ki so sklepali nezgodna zavarovanja otrok in mladine preko spleta.
 
Od leve: Gabrijel Škof, predsednik uprave AS; Vladimir Balukčić, direktor projekta podariMalico; Matija Šenk, član uprave AS