Adriatic Slovenica poslovala dobičkonosno in varno

Skupina Adriatic Slovenica (AS) je v letu 2017 poslovala dobičkonosno in varno, ustvarila je 303,8 milijonov evrov bruto zavarovalne premije, upravljala pa je s 640,7 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj). Zavarovalnica AS je leto 2017 zaključila z 11,4 milijona evrov dobička in stabilno bonitetno oceno »BBB-«.
 
Predsednik uprave zavarovalnice Adriatica Slovenice Gabrijel Škof je ob objavi poslovnih rezultatov povedal: "Ohranili smo dobro in stabilno bonitetno oceno. Z novo poslovno strategijo skupine AS smo naredili pomembne korake v nadaljnjem razvoju in organizaciji zavarovalnice, ki bodo v spodbudo razvoju zavarovalnih in asistenčnih storitev za naše stranke. Z nakupom družbe KD Skladi pred dvema letoma v Skupini AS ponujamo poleg celovite zavarovalne zaščite tudi upravljanje premoženja, ki ga izvajajo najboljši upravljavci v Sloveniji." 
 
Zavarovalnica je dodatno utrdila svoj položaj na slovenskem zavarovalnem trgu, kjer kot tretja največja zavarovalniška skupina dosega 14-odstotni tržni delež. Rast premije je dosežena na vseh treh delih zavarovalne dejavnosti. Najvišjo rast so zabeležili pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih (2,8 %). Premoženjska zavarovanja brez zdravstva so zabeležila 1,4-odstotno rast.
 
Z 11,4 milijona evrov doseženega čistega dobička v letu 2017 zavarovalnica ohranja visoko dobičkonosnost, dosežena je bila 11,9-odstotna dobičkonosnost kapitala (ROE). Dobičkonosnost poslovanja in ustrezno obvladovanje tveganj vodi v nadaljnjo krepitev kapitalske ustreznosti zavarovalnice in ohranjanje primernega presežka kapitala nad zahtevanim kapitalom.  
 
Na trgih v tujini je zavarovalnica preko podružnice Zagreb vstopila na hrvaški trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in nadaljevala uspešno prodajo premoženjskih in življenjskih zavarovanj. Še posebej izstopajo dobri prodajni rezultati na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer so v direktni prodaji v letu poslovanja presegli milijon evrov zbrane premije. 
Slovenijo skorajda vsako leto prizadenejo naravne nesreče, za zavarovalnico to pomeni visoko škodno pogostnost. Lani so tako na vzhodu kot na zahodu države, kjer je bila intenzivnost množičnih škodnih dogodkov največja, odpravljali posledice neurij z viharjem in točo. Najbolj so narasle škode zavarovanja požara in elementarnih nesreč (za 25 %), splošnega zavarovanja odgovornosti (za 19 %) in zavarovanja pomoči (za 9 %). Skupni obračunani kosmati zneski škod so se tako povečali za 2,8-odstotka, zavarovancem pa so izplačali za 223,4 milijona evrov odškodnin in zavarovalnin. 
Temeljni cilj družbe za leto 2018 je dobičkonosnost poslovanja (doseganje ustrezne višine dobička), kot so začrtali v petletni strategiji in ustrezno obvladovanje tveganj. Družba načrtuje doseganje ustrezne višine dobička iz poslovanja, ki bo omogočal izplačilo dividend lastnikom družbe, skladno z veljavno dividendno politiko in sprejetim apetitom do tveganj. Leta 2018 bo dobičkonosnost kapitala (ROE) dosegla 12,2 odstotkov. Na področju upravljanja s kapitalom pa si bo družba prizadevala za ohranitev oz. nadaljnje izboljšanje kapitalske ustreznosti.