Adriatic Slovenica podpisala Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu

Adriatic Slovenica je prva zavarovalnica v Sloveniji, ki je podpisnica Evropske listine o varnosti v cestnem prometu. S podpisom listine se je pridružila pobudi Evropske komisije za pospeševanje varnosti v cestnem prometu, katere cilj je, da do2010 reši 25.000 človeških življenj letno.

V okviru predstavitve in svečanega pristopa novih podpisnikov v Centru Evropav Ljubljani je včeraj, v četrtek, 26. junija podpisalo listino novih 16 slovenskih podjetij in institucij, ki so se pridružili dosedanjim trinajstimslovenskim ter skupno 1046evropskim podpisnikom.Med podpisnike listine se je zavarovalnica uvrstila, ker si že vrsto let prizadeva za različne preventivne dejavnosti v prometu. Evropsko listino je v imenu Adriatica Slovenice podpisal predsednik uprave Gabrijel Škof, zavarovalnica pa se je s podpisom zavezala, da bo po svojih najboljših močeh še naprej skrbela za dvig prometne varnosti v Sloveniji.

Adriatic Slovenica prispeva k zmanjšanju števila prometnih nesreč in spodbuja varno vožnjo z dodatnim bonusom pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, prispeva k zmanjševanju prometnih nesreč med otroki s preventivnimi akcijami ob začetku šolskega leta, podpira projekte, ki spodbujajo osveževanje teoretičnega in praktičnega znanja prometnih predpisov in varne vožnje ter finančno podpira širše družbene akcije in organizacije, ki mlade učijo zdravega načina življenja in obnašanja brez uporabe alkohola in drugih prepovedanih substanc.

Listina je rezultat Evropskega akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu 2002-2010 in je bila prvič predstavljena na zasedanju evropskih prometnih ministrov v Dublinu leta 2004. Njen osnovni cilj je do leta 2010 zmanjšati število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč za polovico, naslavlja pa podjetja, združenja in zveze, mesta, občine in regije, medije ter predstavnike civilne družbe. Štirje glavni cilji listine so oblikovanje zavesti o varnosti v cestnem prometu, uveljavitev načela deljene odgovornosti pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, spodbujanje inovativnih idej, ki niso predvidene v nacionalnih zakonodajah ter oblikovanje mrež za izmenjavo dobrih praks.

Cilje listine so na včerajšnjem dogodku predstavili Maria Teresa Sanz-Villegas, predstavnica generalnega direktorata Evropske komisije za energijo in promet, Aude Delesalle, koordinatorka Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, prioritete na tem področju v Sloveniji pa minister za promet Radovan Žerjal. Slednji je dejal, da je cena mobilnosti na cestah previsoka, saj v 1,3 milijona nesrečah na leto v Evropi umre skoraj 40 tisoč ljudi, 1,7 milijona je poškodovanih, stroški prometnih nesreč pa so ocenjeni na 160 milijard evrov, kar je približno 2 odstotka bruto družbenega produkta Evropske unije. Minister Žerjal je dodal, da v Sloveniji umira dvakrat več ljudi na cestah glede na število prebivalcev, kot na primer v državah z najboljšo prometno varnostjo (Malta, Nizozemska, Velika Britanija, Švedska), Slovenija pa žal sodi med najmanj prometno varne države EU, skupaj z Latvijo, Litvo in Grčijo. Kot je dejal, se nacionalni program varnosti za obdobje 2007-2011 sooča s temi izzivi, na ministrstvu za promet pa bodo letos namenili za medijsko kampanjo za boljšo prometno varnost 1,3 milijona evrov.

Med včerajšnjimi podpisniki listine so poleg Adriatica Slovenice tudiPetrol, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kmetijski inštitut Slovenije, Mestna občina Maribor, Omega Consult projektni management, Paloma, Rdeči križ Slovenije, SB&MB, Simobil, Viator&Vektor, Zavod Varna pot, Zavod Zarja, Zveza društev šoferjev in avtomehanikov, Zveza motoklubov Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije.

Več o listini