Adriatic Slovenica je prva zavarovalnica v regiji, ki bo avtomatizirala vse korake v postopku prodaje in sklepanja življenjskih zavarovanj

Zavarovalnica Adriatic Slovenica bo kmalu dokončala celovito avtomatizacijo postopkov za sklepanje življenjskih zavarovanj. Programska podpora ALLFINANZ Interview Server, ki jo je izdelala družba Munich Re Automation Solutions Ltd., omogoča popolnoma elektronsko obravnavo vloge stranke, ob tem pa poenostavi in pohitri notranje postopke zavarovalnice, s čimer se zmanjšajo stroški in ohrani donosnost.
 
Pred tremi leti je predsednik uprave Adriatica Slovenice Gabrijel Škof ugotovil, da stroški, zamude in pogoste napake pri izpolnjevanju ponudb za sklenitev življenjskega zavarovanja v papirnati obliki, omejujejo pridobivanje novih strank ter upočasnjujejo notranje postopke. Škof je začel postopno avtomatizacijo prodajnega portala za pomoč zavarovancem in prodajnim skupinam ter za večjo stroškovno učinkovitost. Programska oprema ALLFINANZ za avtomatizirano sklepanje življenjskih zavarovanj je bila izbrana zaradi globalne sprejetosti in poslovne prilagodljivosti.
»Ker bomo kot prva življenjska zavarovalnica v regiji Adriatic avtomatizirali vsak korak od vloge do sklenitve zavarovanja in odškodninskih zahtevkov,« pravi Škof, »bomo povečali tržni delež s ponudbo vrhunske, hitrejše in preprostejše storitve strankam. Sklepanje pogodbe, ki je v preteklosti praviloma zahtevalo tri tedne raziskovanja in preverjanja, bo zdaj mogoče izvesti v nekaj minutah.«
 
Adriatic Slovenica ponuja življenjska, zdravstvena, premoženjska, nezgodna in turistična zavarovanja, ter načrte za pokojninsko in drugo varčevanje. Najprej bo avtomatizirana prodaja življenjskih zavarovanj, ki bo postopoma uvedena v Sloveniji, nato pa bodo avtomatizirana tudi druga področja. Avtomatizacija se bo izvajala tudi v tujini.
 
Škof pravi: »Prodajno osebje AS in posredniki so ambasadorji širitve avtomatizacije. ALLFINANZ bo pospešil in poenostavil njihovo delo s strankami, celotna programska oprema pa bo izločila 'papirnate' korake in nadaljnje človeške napake v postopku. To bo naša dvojna prednost na konkurenčnem trgu.«
 
Izvršna direktorica življenjskih in pokojninskih zavarovanj Maja Benko dodaja: »Na vsakem koraku smo svoje prodajne skupine prosili, da ocenijo našo usmeritev, prilagodljivost in preprostost razumevanja. To poslovno orodje bo naredilo našo družbo še učinkovitejšo in nam bo pomagalo doseči 60-odstotno avtomatizirano obdelavo in uvesti brezpapirno poslovanje.«
 
ALLFINANZ Interview Server je programska oprema za poslovno vodenje postopka sklenitve življenjskega zavarovanja, ki zavarovancem omogoča, da izpolnijo obrazec in sklenejo zavarovanje na elektronskem/mobilnem prodajnem mestu. Munich Re Automation Solutions Ltd. je vodilni ponudnik programske opreme za elektronsko in avtomatizirano sklepanje zavarovanj v sektorju življenjskih zavarovanj. Dovršeni sistem je bil po postopku usklajevanja posredovan prvim uporabnikom/posrednikom Adriatica Slovenice, ki se trenutno učijo prednosti in uporabe te programske opreme.
 
Paul Donnelly, izvršni podpredsednik EMEA pri Munich Re Automation Solutions Ltd, pravi: »Adriatic Slovenica bo kot prva slovenska zavarovalnica, ki bo tehnologijo uporabila v prodaji, prevzela vodilno vlogo na področju uvajanja tehnologije. Odziv njihovih prodajnih skupin je pozitiven.«