Adriatic Slovenica izplačuje rezervacije, ponudila je povsem novo nadstandardno ZAVAROVANJE ZA KRAJŠE ČAKALNE VRSTE

Adriatic Slovenica bo več kot 140.000 zdravstvenim zavarovancem, ki so upravičeni do vračila starostnih rezervacij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in so zavarovalnici sporočili številko svojega osebnega bančnega računa, že do 20. decembra 2006 nakazala znesek rezervacij z obrestmi. Iz Adriatica Slovenice še sporočajo, da so svojim dopolnilnim zdravstvenim zavarovancem v teh dneh ponudili najnovejše na trgu zdravstvenih zavarovanj - novo nadstandardno ZAVAROVANJE ZA KRAJŠE ČAKALNE VRSTE, skupaj s posebno ugodno ponudbo zavarovanja zdravil.

Zavarovanci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Adriatica Slovenice imajo v posebni ponudbi, ki jo prejemajo v teh dneh, na voljo najnovejše nadstandardno zdravstveno zavarovanje na trgu, ZAVAROVANJE ZA KRAJŠE ČAKALNE VRSTE. Z zavarovanjem se bodo lahko izognili dolgim čakalnim vrstam in opravili osnovne diagnostične ter laboratorijske preiskave v izbranih specialističnih ambulantah v najkrajšem času, zato je primerno za vsakega zavarovanca in za vsak žep. Ponudba velja za AS-ove zavarovance dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po posebno ugodni ceni od 1. januarja do 31. marca 2007.

V teh dneh zavarovalnica Adriatic Slovenica tudi uresničuje svojo obljubo zavarovancem, da bo še pred zakonskim rokom, ki nalaga vračanje rezervacij do konca avgusta 2007, pričela z nakazovanjem rezervacij vsem zavarovancem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so po zakonu upravičeni do izplačila rezervacij. Skupaj bo Adriatic Slovenica 277.000 zavarovancem izplačala 2,8 milijarde rezervacij (11,684 milijonov eurov).

Vsi upravičenci, ki so zavarovalnici sporočili podatke o številki transakcijskega računa ali bodo to storili do vključno 15. decembra, bodo prejeli rezervacije do 20. decembra. Takih zavarovancev je prek 140 tisoč in v teh dneh prejemajo dopise, s katerimi jih AS obvešča o znesku rezervacij z obrestmi in datumom, ko jim bo denar nakazan na njihov osebni bančni račun.

Preostalim upravičencem, ki do 15. decembra še ne bodo sporočili zavarovalnici številke osebnega računa, oziroma bodo sporočili, da nimajo osebnega bančnega računa, bo zavarovalnica nakazala rezervacije v petnajstih dneh po prejemu njihovih podatkov. Upravičenci, ki nimajo odprtega bančnega računa, bodo prejeli znesek rezervacij s posebno nakaznico, ki jo bo mogoče unovčiti na poštah in bankah od 4. januarja do 31. marca 2007. Stroške dviga denarja krije zavarovalnica, po tem datumu bo izplačilo rezervacij možno samo še na poslovnih enotah AS-a. Zaradi prehoda na euro bodo vsi zavarovanci, ki bodo sporočili podatke po 15. decembru, prejeli izplačilo v eurih.

Za vse informacije in sporočanje podatkov v zvezi z izplačilom rezervacij so v Adriaticu Slovenici omogočili tudi posebno brezplačno telefonsko številko 080 11 24, ki je na voljo ves dan, tudi ob koncu tedna.

VEČ O POSEBNI PONUDBI: Premija ZAVAROVANJA ZA KRAJŠE ČAKALNE VRSTE je odvisna od starosti zavarovanca in znaša 4,17 eura, 6,26 eura ali 8,35 eura (od tisoč do dva tisoč tolarjev) mesečno, krije pa stroške specialistično-ambulantnih zdravstvenih pregledov do 270 eurov letno. Kriti so pregledi v ambulantah, kjer so čakalne vrste v javnem sistemu daljše od treh tednov. Dopolnilni zdravstveni zavarovanci AS-a imajo v okviru nove ponudbe na voljo še posebno dodatno ugodnost. Če skupaj s tem zavarovanjem sklenejo tudi ZAVAROVANJE ZDRAVIL, bodo zanj odšteli samo 1,5 eura mesečno oz. 18 eurov letno, zavarovanje pa krije stroške zdravil na beli recept v lekarni do 200 eurov letno. Dodatna ponudba velja tudi za vse novo vstopajoče zavarovance, ki bodo v času akcije izpolnili pristopno izjavo za sklenitev dopolnilnega zavarovanja. Zavarovanje ZA KRAJŠE ČAKALNE VRSTE bo začelo veljati hkrati z začetkom veljavnosti dopolnilnega zavarovanja.