Adriatic Slovenica in Vzajemna za povezovanje

Upravi in nadzorna sveta zavarovalnic Adriatica Slovenice in Vzajemne sta na podlagi opravljenih cenitev obeh družb, finančnega poročila in pozitivnega mnenja pripojitvenega revizorja sprejeli odločitev o nadaljevanju postopka povezovanja obeh družb. Sedaj morata to odločitev podpreti še skupščini ene in druge zavarovalnice, ki sta predvideni maja. S povezovanjem druge največje univerzalne zavarovalnice in največje specializirane zdravstvene zavarovalnice bo slovenski zavarovalniški trg dobil močno zavarovalno družbo, ki bo po deležu premije lahko uspešno konkurirala na slovenskem in evropskem trgu. Zavarovalnici pričakujeta, da bo postopek zaključen do konca letošnjega leta.

Vrednost obeh družb je ocenila svetovalna družba Deloitte svetovanje

Zavarovalnici sta v obdobju po objavi namere o povezovanju najprej pristopili k cenitvi vrednosti obeh družb ter določitvi menjalnega razmerja, na podlagi katerega bodo zavarovanci Vzajemne prejeli delnice Adriatica Slovenice. Pošteno vrednost obeh družb je ocenila priznana svetovalna družba Deloitte svetovanje d.o.o., pridobljeni podatki pa so bili osnova za odločitev obeh uprav in nadzornih svetov za nadaljevanje postopka povezovanja. Po stanju na dan 30. 9. 2006 je vrednost Vzajemne ocenjena na 42,5 milijona evrov, Adriatica Slovenice pa na 135 milijonov evrov, kar pomeni, da razmerje vrednosti med obema družbama znaša 1: 3,18.

Če skupščini potrdita povezovanje, bodo zavarovanci Vzajemne dobili delnice Adriatica Slovenice

Če bosta skupščini obeh družb maja potrdili povezovanje skladno z 61. členom zakona o zavarovalništvu, bodo zavarovanci Vzajemne na podlagi opravljenih cenitev, revizije in izračunov prejeli delnice Adriatic Slovenice, pri tem pa bo poleg razmerja poštenih vrednosti med obema družbama merilo za količino delnic obračunana premija za posameznega zavarovanca Vzajemne od začetka delovanja Vzajemne 1. 11. 1999 naprej. V praksi to pomeni, da bosta dva zavarovanca, ki sta vplačala enako premijo, dobila popolnoma enako število delnic. Po doslej opravljenih izračunih bi več kot 98 odstotkov članov Vzajemne prejelo delnice Adriatica Slovenice (ostali, ki s premijo niso dosegli "praga" za pridobitev cele delnice, prejmejo denarno izplačilo), vendar pa bo točen podatek o tem odvisen od števila članov Vzajemne in za njih vplačane premije na dan vpisa povezane družbe v sodni register. Delnice pa bodo lahko prejeli le tisti, ki bodo člani Vzajemne na dan vpisa povezane Vzajemne in Adriatica Slovenice v sodni register.

S povezovanjem Vzajemne in Adriatica Slovenice bodo pridobili zavarovanci

V Vzajemni in Adriatic Slovenici so se za povezovanje odločili zaradi številnih sinergijskih učinkov, ki bi jih prinesla povezava druge največje splošne ter največje zdravstvene zavarovalnice. Prednosti povezovanja so gotovo še hitrejši in kakovosten razvoj predvsem nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj ter seveda tudi premoženjskih in življenjskih zavarovanj za zavarovance na eni strani in poglobljeno in tesnejše sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev na drugi strani. Zavarovalnici bi lahko združili tudi prodajni mreži ? velikost povezanega podjetja bi zato omogočila večjo pokritost trga in zavarovancem še večjo dostopnost do storitev. Povezovanje bi za novo zavarovalnico pomenilo tudi nižje stroške obdelave škod in prihranke pri informacijski tehnologiji ter druge sinergijske učinke skupaj v višini več deset milijonov evrov. Pomembno je tudi to, da se v okviru povezane družbe povečuje moč in trdnost skupne zavarovalnice ter dostop do kakovostnih zavarovalnih storitev po vsej Sloveniji.

Enotna zavarovalnica bo še trdneje druga največja zavarovalnica v Sloveniji

S povezovanjem obeh zavarovalnic s pomembnim tržnim deležem bo slovenski zavarovalniški trg dobil še močnejšo zavarovalnico, ki načrtuje preko 460 milijonov evrov kosmate premije letno in bo konkurenčna tako na slovenskem kot tudi pri širitvi na tuje trge. Z vidika celotnega trga zavarovalniških storitev bo enotna družba po zbrani premiji še trdneje druga največja slovenska kompozitna zavarovalnica in hkrati edina zavarovalnica z univerzalno ter celovito ponudbo zdravstvenih, premoženjskih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj na enem mestu.

Povezovanje ne bo vplivalo na zavarovalne pogodbe in pravice zavarovancev ter zaposlenih

Zavarovalnica bo pravna naslednica vseh pred povezovanjem sklenjenih zavarovalnih in drugih pogodb, kar pomeni, da bodo pravice vseh pogodbenih partnerjev in zavarovancev ostale nespremenjene in se bodo nadaljevale.

Vodstvi obeh zavarovalnic obenem ocenjujeta, da povezovanje zavarovalnic, ocenjeni sinergijski učinki in rast skupne družbe predstavlja veliko priložnost tudi za zaposlene, saj bodo imeli v okviru povezane zavarovalnice, ki bo razvijala in tržila sodobna zavarovanja ter nudila kakovostne zavarovalne storitve, nove, dodatne možnosti za delo in razvoj na vseh področjih.