Adriatic Slovenica in Vzajemna napovedali začetek postopka združitve

Vodstvi zavarovalnic Adriatic Slovenice in Vzajemne sta danes sporočili, da sta dala njuna nadzorna sveta zeleno luč za pričetek postopka za združitev obeh zavarovalnic.  

Ljubljana, Koper, 25. oktobra 2006. Vodstvi zavarovalnic Adriatic Slovenice in Vzajemne sta danes sporočili, da sta dala njuna nadzorna sveta zeleno luč za pričetek postopka za združitev obeh zavarovalnic. Z morebitno združitvijo druge največje splošne zavarovalnice in največje specializirane zdravstvene zavarovalnice bi slovenski zavarovalniški trg dobil močno zavarovalno družbo, ki bi po deležu premije lahko uspešno konkurirala na slovenskem in evropskem trgu. Zavarovalnici bosta najprej pristopili k cenitvi vrednosti obeh družb ter določitvi menjalnega razmerja, na podlagi katerega bodo zavarovanci Vzajemne prejeli delnice druge največje slovenske zavarovalnice. Po opravljenih cenitvah se bosta upravi in nadzorna sveta obeh družb odločila o nadaljnjem postopku, o morebitni združitvi pa morata zadnjo besedo reči skupščini obeh družb. Zavarovalnici pričakujeta, da bi bil v najboljšem primeru postopek združitve lahko zaključen do poletja prihodnje leto.

V Vzajemni in Adriatic Slovenici so se za razmislek o združitvi teh dveh velikih zavarovalnic odločili zaradi številnih sinergijskih učinkov, ki bi jih prinesla povezava druge največje splošne ter največje zdravstvene zavarovalnice. Prednosti združitve so gotovo še hitrejši in kakovosten razvoj predvsem nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj ter seveda tudi premoženjskih in življenjskih zavarovanj za zavarovance na eni strani in poglobljeno in tesnejše sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev na drugi strani. Zavarovalnici bi lahko združili tudi prodajni mreži velikost združenega podjetja bi zato omogočila večjo pokritost trga in zavarovancem še večjo dostopnost do storitev. Združitev bi za združeno zavarovalnico pomenila tudi nižje stroške obdelave škod in prihranke pri informacijski tehnologiji ter druge sinergijske učinke v višini več milijard tolarjev.

Združena zavarovalnica bi bila pravna naslednica vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in drugih pogodb, kar bi pomenilo, da se zavarovalne pogodbe in pravice zavarovancev ne bi spremenile. Vzajemna obenem napoveduje, da bodo ob združitvi njeni zavarovanci ? člani družbe dobili tudi svoj delež, izplačan v delnicah v ustreznem menjalnem razmerju, ki bo določeno v postopku cenitve družbe. Z združitvijo se bo povečala moč in trdnost skupne zavarovalnice ter dostop do kakovostnih zavarovalnih storitev po vsej Sloveniji.

V nadaljevanju procesa združevanja bodo potrebni še skrbni pregledi obeh družb, njuna ocenitev vrednosti in pa določitev menjalnega razmerja, kar bo pripravljala revizorska hiša Deloitte & Touche revizija, d.o.o., pridobljeni podatki pa bodo osnova za nadaljnje odločanje obeh uprav in nadzornih svetov glede namere o združitvi. Dokončno pa bosta morali o združitvi odločati skupščini obeh družb. Z združitvijo teh dveh zavarovalnic s pomembnim tržnim deležem bi slovenski zavarovalniški trg tako dobil še eno močno zavarovalnico, ki načrtuje preko 110 milijard kosmate premije letno in ki bi bila konkurenčna tako na slovenskem kot tudi pri širitvi na tuje trge. Vodstvi obeh zavarovalnic obenem zagotavljata, da morebitna združitev nikakor ne prinaša negativnih posledic za zaposlene, saj bodo imeli v okviru povezane, močnejše družbe, ki bo razvijala in tržila nova zavarovanja, nove, dodatne možnosti za osebno rast in razvoj.