Adriatic Slovenica in Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije dosegla sporazumno rešitev

Ljubljana, 21. februar 2012 - Zavarovalnica Adriatic Slovenica in predstavnika Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije Srečko Čater in Oskar Komac, so se na današnjem sestanku dogovorili za dokončno sporazumno rešitev v zvezi s terjatvami do nekdanjih delavcev Vegrada.

Ob zavedanju težkih razmer, v katerih so se zaradi ravnanja bivšega vodstva Vegrada d.d. znašli delavci Vegrada d.d., je zavarovalnica Adriatic Slovenica s Sindikatom delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije sprejela dogovor, da bo zavarovalnica ob sodelovanju sindikata za škodo, ki je nastala zaradi odtegovanja zavarovalne premije in ne nakazovanja zavarovalne premije, vložila odškodninsko tožbo neposredno zoper člane bivšega vodstva Vegrada d.d. Adriatic Slovenica d.d. bo s tem v zvezi krila vse stroške sodnega postopka, sindikat pa ji bo v pomoč pri pridobivanju dokumentacije, potrebne za vložitev tožbe in v nadaljnjem poteku sodnega postopka.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica se je zavezala, da zaradi neplačane premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (za obdobje december 2009 do marec 2010) bivših delavcev Vegrada d.d. kot zavarovalcev po omenjenih zavarovalnih pogodbah ne bo terjala.