Adriatic danes prejel odločbo za združitev s Slovenico

Agencija za zavarovalni nadzor je danes izdala odločbo, s katero dovoljuje združitev Adriatic zavarovalne družbe d.d. Koper s Slovenico, zavarovalniško hišo d.d., Ljubljana. ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. bo tako pričela s poslovanjem še letos, saj bo vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru še decembra. Združena zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA d.d. bo s tem pravna naslednica vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in vseh drugih pogodb.

Zavarovalnici Adriatic in Slovenica sta danes prejeli odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, s katero nadzorni organ dovoljuje, da se izvrši že letos junija napovedana združitev dveh uglednih in uspešnih slovenskih zavarovalnic.  

Združitev je bila napovedana že 24. maja letos, ko sta nadzorna sveta obeh zavarovalnic potrdila odločitev o združitvi s pripojitvijo Slovenice k Adriaticu. 28. junija pa so delničarji obeh zavarovalnic na skupščini delničarjev izglasovali tudi sklep o združitvi obeh zavarovalnic v ADRIATIC SLOVENICO Zavarovalno družbo d.d.

Agencija za zavarovalni nadzor je konec junija 2005 prejela vlogo za združitev. Senat Agencije je pregledal poslovni načrt, ki vsebuje razloge za pripojitev, temelje poslovne politike, seznam zavarovalnih vrst, program pozavarovanja, elaborat o pričakovanih izidih za triletno obdobje in vso ostalo dokumentacijo. Senat Agencije ugotavlja, da je prevzemna družba kadrovsko, organizacijsko in tehnično sposobna opraviti v poslovnem načrtu predviden povečan obseg zavarovalnih poslov, ki jih bo opravljala po pripojitvi prevzete zavarovalnice. Po temeljitem pregledu vse dokumentacije je Senat na včerajšnji seji odločil, da se Adriaticu in Slovenici izda soglasje za združitev. 

Združevalne aktivnosti so se z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor prevesile v sklepno fazo in z vpisom ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d. d. s sedežem v Kopru bo pričela poslovati druga največja splošna slovenska zavarovalnica z obsegom skupne premije 53 milijard tolarjev v letu 2006 in ocenjenim 17-odstotnim  tržnim deležem. Združena zavarovalnica ADRIATIC SLOVENICA bo na podlagi pravnega nasledstva ostala pogodbena stranka vseh pred združitvijo sklenjenih zavarovalnih in drugih pogodb, ki se nemoteno nadaljujejo. Pravice in obveznosti iz pogodb pa se v ničemer ne spreminjajo. 

Združitev Adriatica in Slovenice, dveh uglednih slovenskih zavarovalnic je edinstven in prvi primer združitve v slovenski zavarovalniški panogi.