25 let Adriatica Slovenice v znamenju rasti

Koper, 2. 12. 2015 – Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je konec novembra obeležila 25 let uspešnega poslovanja. Minula leta so bila v znamenju rasti, saj zaseda danes AS po tržnem deležu trdno drugo mesto med slovenskimi zavarovalnicami, pa tudi v regiji Jugovzhodne Evrope. V prvih desetih mesecih letos je zbrala za 248 mio evrov bruto premije in izplačala za 169 mio evrov škod. Ponosni so, da jo zavarovanci postavljajo na prvo mesto po učinkovitosti reševanja škod. 
 
Adriatic, prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji, je bila ustanovljena 20. novembra 1990, leta 1992 pa je bila ustanovljena zavarovalnica Slovenica. Njune poti se združita leta 2005, ko je združena zavarovalnica Adriatic Slovenica zasedla v Sloveniji drugo mesto po velikosti. Pomemben prelom se zgodi še leta 2013, ko se Adriatic Slovenica združi z življenjsko zavarovalnico KD Življenje. Z združitvijo kapitala, znanja in kakovosti produktov je Adriatic Slovenica pomembno povečala tržni delež na področju življenjskih zavarovanj.          
 
Ob koncu 2015 naj bi po neuradnih napovedih obračunali za 294 mio evrov bruto premij in izplačali za 201 mio evrov škod. »Tudi v AS-u beležimo enake trende, kot so značilni za slovenski zavarovalni trg. Premija na področju življenjskih zavarovanj raste, nekoliko pa upada premija premoženjskih zavarovanj z vključenim zdravstvom. Stanje je takšno, ker je v Sloveniji na področju premoženjskih zavarovanj, predvsem avtomobilskih, malo prostora za rast. Zagotovo pa priložnost predstavljajo nova zdravstvena in pokojninska zavarovanja. Zavedanje ljudi, da bodo morali sami poskrbeti za boljšo kakovost življenja po upokojitvi, se povečuje, kar je dobro,« trende poslovanja pojasnjuje predsednik uprave AS Gabrijel Škof. Kljub odsotnosti večjih naravnih katastrof je škodno dogajanje v porastu, predvsem zaradi prodaje razširjenih kritij, ki jih AS ponuja na trgu.  
 
Kot je poudaril član uprave Jacob Westerlaken, so letos med ključne aktivnosti umestili razvoj osebnih zavarovanj, po katerih povprašuje trg. AS usmerja svojo pozornost predvsem v razvoj storitev, ki zagotavljajo bolj prijazno zdravstveno oskrbo, predvsem pa varnost v tretjem življenjskem obdobju, po upokojitvi. Zato so trg obogatili z domiselnim pokojninskim načrtom varčevanja v 2. stebru, ki prinaša pomembne davčne olajšave tako zaposlenemu kot delodajalcu. Zavarovalnica ostaja inovativna tudi po ponudbi storitev za prijaznejše življenje. Avgusta so na trgu ponudili prvo mobilno aplikacijo ASfalt, namenjeno voznikom, ki skrajšuje poti, saj uporabnika preko mobilnika obvešča o morebitnih zastojih na cesti in omogoča enostaven kontakt z avto asistenco AS.
 
»Menimo, da na rast povpraševanja po zavarovalnih produktih najbolj vplivata zaposlenost in rast BDP. Zato pričakujemo, da se bodo v zavarovalništvu učinki gospodarskega okrevanja na rasti zbrane premije pokazali šele z določenim zamikom,« je makroekonomske okvire poslovanja komentirala članica uprave Varja Dolenc, MSc. Kljub letošnjim zahtevnim razmeram na kapitalskih trgih je donosnost naložb presegla načrtovane vrednosti. AS je pomemben vlagatelj v slovensko gospodarstvo in državo, saj v portfelju ohranja približno 30-odstotno vlaganje v slovenske vrednostne papirje. Ponosni so tudi na svojo bonitetno oceno BBB-, ki odraža stabilnost in močno pozicijo na trgu.   
 
Zavarovalnica redno spremlja vpliv tveganj na kapital in izračunava kapitalsko ustreznost tudi po direktivi Solvency II, ki zakonsko stopi v veljavo 1. januarja 2016. Tako na področju premoženjskih kot življenjskih zavarovanj zavarovalnica presega kapitalsko ustreznost. Po besedah člana uprave Matije Šenka kapitalska ustreznost kar za 30-odstotkov oz. za 34 mio evrov presega zahteve (ocena za 2015). Izpostavil je tudi zadovoljstvo zavarovancev z reševanjem škod, saj je iz vseslovenske raziskave Zavarovalniški Monitor razvidno, da AS med vsemi zavarovalnicami dosega najvišji delež zelo zadovoljnih zavarovancev z učinkovitim reševanjem škod. Z ustanovitvijo podružnice na Hrvaškem AS Osiguranje so oblikovali pogoje za aktiven vstop na hrvaški zavarovalni trg tako na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj. 
 
V začetku leta je AS pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, kar dokazuje, da je zavarovalnica družbeno odgovorna tudi navznoter, do svojih zaposlenih. Pred olimpijskim letom 2016, ki ga bodo zaznamovale poletne olimpijske igre Rio 2016, pa v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Turizmom Bled na Bledu pripravlja 30. decembra velik dogodek s slovenskimi olimpijci. Obiskovalce vabijo k sklenitvi Olimpijskega kroga varnosti okrog Blejskega jezera in k postavitvi Guinnessovega rekorda. Več na www.as.si.     

Več informacij: Adriatic Slovenica d.d., Odnosi z javnostmi, 05/66 43 420, 05/ 66 43 406, lea.cimpermanacman©as.si; olga.pejovic@as.si; jana.smajgl@as.si; www.as.si