24.06.2004 - Odmik od vzajemnosti in solidarnosti

V Adriaticu nas napovedana podražitev zdravstvenih zavarovanj pri konkurenci ne preseneča, saj je premija za dopolnilno zavarovanje že dve leti nespremenjena. V tem obdobju so se povečali stroški, ki jih krije to zavarovanje zaradi splošne in t.i. medicinske inflacije, kar predstavlja problem tudi za Adriatic, zato skrbno spremljamo to področje. Premija ostaja sicer enaka, a če se bo škodni rezultat še slabšal in se bodo pomembno spremenile razmere na trgu, se bomo primorani ustrezno odzvati.

Preseneča pa način napovedane podražitve, ki naj bi obremenil samo starejše zavarovance. V Adriaticu to razumemo kot odmik od vzajemnosti in solidarnosti v obstoječem portfelju, kjer se premija uravnava med več kot milijon zavarovanci. Ta način podražitve razumemo  kot nadaljnji korak k ukinjanju enotne premije in s tem vzajemnosti za vse obstoječe zavarovance. V Adriaticu za sedaj med obstoječimi zavarovanci ohranjamo sistem enotne premije.

V naši strukturi zavarovancev dejansko prevladujejo aktivni zavarovanci, ker je glavnina upokojencev leta 1993, ob uvedbi dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj kljub konkurenčni ponudbi Adriatica, prešla na ZZZS in so bili nato ob ustanovitvi največje zdravstvene zavarovalnice vsi avtomatično preneseni na novo zavarovalnico. Število upokojencev pri Adriaticu predstavlja v strukturi okoli 10 %. Premija je v Adriaticu odvisna od pridobljenih popustov (popust za krvodajalce, popust glede na način vstopa v zavarovanje - kolektivno, individualno itd.), tako da najnižja mesečna premija znaša 3.680,64 tolarjev, najvišja mesečna premija pa 4.498,56 tolarjev.

V Adriaticu že vrsto let opozarjamo in bili smo med prvimi, da je potrebno celostno in enoznačno opredeliti zdravstvena zavarovanja v vsej zakonodaji, ki se nanaša na to področje. Trdimo, da osnovni izvor vse problematike zdravstvenih zavarovanj tiči v nedorečeni in neusklajeni zakonodaji. Dejstvo je, da je danes v Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanih približno 1 milijon 450.000 zavarovancev, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine.

Okrog 150.000 zavarovancev ima doživljenjsko zavarovanje, ki se jim po naših informacijah  oblikujejo doživljenjske rezervacije, 250.000 zavarovancev Adriatica ima oblikovane rezervacije za starost za obdobje trajanja zavarovanja do 12 let, več kot milijon zavarovancev pa nima  oblikovanih nikakršnih rezervacij.

Takšno stanje je posledica sedanje nedorečene in neusklajene zakonodaje in tudi novela Zakona o zavarovalništvu, ki ne posega v obstoječa, že sklenjena zavarovanja, prinaša pa novo definicijo pojma rezervacij za starost kot matematičnih rezervacij, ne rešuje dosedanjih dilem, temveč odpira še nove.

V luči napovedane podražitve zdravstvenih zavarovanj pri konkurenci menimo, da so mnoge dosedanje izjave zavajajoče za javnost in njihove zavarovance, saj je neupravičeno napovedovati, da bi lahko znižali premijo dopolnilnih zavarovanj pri največji zdravstveni zavarovalnici z uvedbo izravnalnih shem kar za 15 odstotkov (kar znaša po naši oceni 8 milijard tolarjev), saj je število Adriaticovih zavarovancev bistveno prenizko za takšno izravnavo, saj znaša tržni delež naših zavarovanj le nekaj nad 17 odstotkov.