23.09.2004 - Adriaticu zelena luč za poslovanje v EU

Adriatic zavarovalna družba je na podlagi vloge in pridobljenega dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v Sloveniji, kot prva zavarovalnica od Agencije za zavarovalni nadzor prejel tudi t.i. soglasje za opravljanje poslov v vseh državah članicah EU.

Zavarovalnica Adriatic je julija 2004 na slovenski nadzorni organ naslovil vlogo za opravljanje zavarovalnih poslov neposredno v vseh državah članicah EU in še posebej vlogo za opravljanje zavarovalnih poslov preko podružnice v Italiji. Agencija za zavarovalni nadzor je že obvestila in priglasila namere Adriatica vsem 24 nadzornim organom držav članic evropske skupnosti in s tem ugodila zahtevi zavarovalnice, da lahko sklepa zavarovanja tudi v državah članicah EU.

Adriatic uresničuje svoje napovedi o vstopu na nove trge a na način, ki ga je predsednik uprave Dušan Novak v pogovoru za poslovno revijo letos tudi napovedal:? Koraki bodo skrbno pretehtani, kratki in podprti z realizmom?.

Adriatic lahko prične tržiti in neposredno opravljati zavarovalne posle takoj, in sicer na področju prijavljenih 18 vrst premoženjskih zavarovanj in 7 vrst življenjskih zavarovanj,  deloma pa po preteku dvomesečnega roka in izpolnitvi nekaterih nacionalnih pogojev za izvajanje posameznih zavarovanj (npr. avtomobilske odgovornosti). Januarja naslednje leto pa v Adriaticu, v skladu s poslovnimi načrti, predvidevajo odprtje podružnice v Italiji.

Že v začetku lanskega leta je Adriatic sprožil vse potrebne postopke za mednarodno registracijo znamke Adriatic zavarovalne družbe d.d. pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi in maja 2003 registriral znamko Adriatic, med ostalimi tudi v državah članicah evropske skupnosti. Zaradi pravočasne mednarodne registracije znamke se je z vstopom novih članic v EU registracija avtomatsko razširila tudi na te države.