Letno poročilo 2016

Na seji nadzornega sveta družbe 29.3.2016 je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe, ki je sedaj tudi objavljeno. Poročilo za leto 2016 je na voljo za ogled na spletni strani družbe http://www.as-skupina.si/sl/financno-sredisce/letna-porocila