20.04.2005 - Adriatic ustvaril 715 milijonov dobička

Nadzorni svet Adriatic zavarovalne družbe se je danes seznanil s poslovnimi poročilom z mnenjem revizorja, ga sprejel in ocenil poslovanje zavarovalnice v letu 2004 kot uspešno. Adriatic je v letu 2004 zbral 31 milijard tolarjev premije in poslovno leto zaključil z dobičkom, ki po obdavčitvi znaša 715 milijonov tolarjev. Višje so tudi zavarovalno-tehnične rezervacije, ki presegajo 28 milijard tolarjev, kar zagotavlja visoko raven varnosti zavarovancem.

Adriatic je v letu 2004 dosegel skupno 31 milijard tolarjev bruto premije, kar je skoraj 10 odstotkov več kot leto prej. Na področju zdravstvenih zavarovanj beležijo 3 odstotno rast, premija znaša 12,7 milijarde tolarjevpri življenjskih zavarovanj pa so dosegli skoraj 21 odstotno rast in dosegli 2,29 milijarde tolarjev premije.

Na področju drugih premoženjskih zavarovanj je Adriatic zbral 16 milijard tolarjev kosmate premije, kar je za 13,7 odstotkov več kot leto prej. Adriatic je dosegel dobre poslovne rezultate kljub neugodnemu škodnemu dogajanju in kljub temu, da je skupna premija rasla počasneje kot izplačila škod. Skupni izplačani znesek škod oziroma likvidirane škode so v letu 2004 znašale skoraj 20 milijard tolarjev in so porasle za 13,7 odstotka.

?Škodno dogajanje predvsem na področju premoženjskih zavarovanj v letu 2004 ni bilo prizanesljivo, saj smo zabeležili kar nekaj velikih škodnih dogodkov. Najbolj izstopajoča sta bila dva požara na industrijskih objektih, neurja na Štajerskem, potres v Posočju, nekaj velikih škod iz kasko zavarovanja vozil, prevozniške in avtomobilske odgovornosti ter zavarovanja blaga. Tudi obremenitve za povračila stroškov zdravljenja kot posledice prometnih nezgod Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so bile velike in so v letu 2004 znašale 29,25 milijona tolarjev mesečno,? je povedal Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica.

Čisti dobiček poslovnega leta znaša 715 milijonov tolarjev. Dobre rezultate v Adriaticu pripisujejo kakovostnemu delu kolektiva ter predvsem dobri in razvejani tržni mreži, novim sodobnim tržnim potem, dobremu pozavarovanju in nadzoru pri prevzemanju tveganj ter seveda hitremu reševanju zavarovalnih primerov.

Adriatic je poleg večjega obsega poslovanja dosegel tudi druge zastavljene poslovne cilje, med drugim pozitiven trend v prestrukturiranju portfelja. Delež bruto obračunane premije iz zdravstvenih zavarovanj je v celotnem portfelju upadel iz 44 na manj kot 41 odstotkov. Obenem so dvignili produktivnost, premija na zaposlenega je zrasla za 7,4 odstotka in znaša 43,7 milijonov tolarjev. V letu 2004 so intenzivno izboljševali kakovost celotnega poslovanja in krona prizadevanj je certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 ter priznanje za najkakovostnejšo poslovno spletno stran v Sloveniji, NETKO 2004.

Adriatic si je tudi v letu 2005 zastavil visoke poslovne cilje, prvi podatki za tromesečje nakazujejo, da bodo rezultati dobri: skupna obračunana premija znaša preko 8 milijard tolarjev, beležijo 16,3 odstotno rast pri premoženjskih zavarovanjih, 26,6 odstotno rast pri življenjskih zavarovanjih in 3,6 odstotno rast pri zdravstvenih zavarovanjih glede na enako obdobje lani. Letošnje leto bo zaznamovalo tudi intenzivno povezovanje z zavarovalniško hišo Slovenica d.d. ter napovedane zakonske spremembe na področju zdravstvenih zavarovanj, kjer Adriatic aktivno sodeluje v strokovnih razpravah ter oblikovanju zakonskih rešitev in je pripravljen, da svoj položaj na trgu še utrdi.