13.11.2003 - Adriatic letos uspešen, na trg prihaja Superstan

Adriatic zavarovalna družba d.d. je v prvih devetih mesecih letos ustvarila prihodke iz premij v višini 20,6 milijarde tolarjev, kar je 13,9 % več kot v enakem obdobju lani. Ob drugih podatkih poslovanja v prvem devetmesečju je Adriatic predstavil novo, celovito prilagodljivo ter z novimi kritji bogato premoženjsko zavarovanje Superstan, ki vsem zavarovancem brezplačno prinaša tudi Asistenčni klic Adriatic. To je popolna in dobrodošla novost za zavarovance, saj gre za pomoč ob škodnem dogodku, ki nenazadnje tudi skrajšuje postopek reševanja zavarovalnega primera.

Dušan Novak, predsednik uprave, je poudaril, da so ob preseženem planu premije v prvih devetih mesecih letos tudi ostali podatki o poslovanju višji od načrtovanih. Spremembe čistih zavarovalno tehničnih rezervacij znašajo 1,8 milijarde tolarjev, čisti obratovalni stroški 5,2 milijarde tolarjev, čisti donos naložb milijardo tolarjev, obračunani kosmati zneski škod pa 12,8 milijarde tolarjev. Ugotovljeni čisti dobiček bi tako za obdobje I.-IX. znašal 587 milijonov tolarjev. Adriatic svojo uspešnost gradi predvsem na kakovostnih zavarovanjih in kakovostni, široki tržni mreži, zato, pravi Novak, sedaj na trg uvajajo novo zavarovanje, s katerim želijo zavarovancem ponuditi več kot konkurenca v tem trenutku.

Zavarovanje SUPERSTAN, ki ga je predstavila Aleksandra Rehberger Tisnikar, vodja imovinskih zavarovanj, je celovito zavarovanje doma, ki obsega štiri sklope: zavarovanje stanovanjskega objekta (v treh kritjih: ožjem, standardnem in nadstandardnem), zavarovanje stanovanjskih premičnin, (ožje, standardno, nadstandardno), bogato paleto razširitev kritij (teh je 14, med njimi tudi nezgodno zavarovanje družinskih članov, povrnitev stroškov prenočišč v hotelu ali nadomestnega stanovanja, zavarovanje hišnih ljubljenčkov, glasbil, umetnin...) ter zavarovanje potresa. Posebnost samega produkta je zavarovanje na novo vrednost ter možnost izbire zavarovanja odgovornosti v Evropi vse do 20.000 EUR, to pa je možno še razširiti. Kot je poudaril Rado Toškan, izvršni direktor premoženjskih zavarovanj, je prednost tega produkta v izjemni prilagodljivosti potrebam zavarovancev ter dejstvu, da zavarovanec sklene vse na eni sami, pregledni zavarovalni polici ter prejme ene same zavarovalne pogoje.

Rok Moljk, direktor trženja, pa je predstavil popolno novost, ki jo prinaša Superstan, to je Asistenčni klic Adriatic. Gre za brezplačno storitev, ki nudi zavarovancu pomoč ob nastali škodi. Z enim samim brezplačnim klicem v asistenčni center zavarovanec sproži iskanje ustreznega obrtnika ali serviserja za popravilo škode, s tem istim klicem pa obvesti tudi zavarovalnico o nastalem škodnem primeru. Kot je poudaril Moljk, bo Asistenčni klic Adriatic skrajšal tudi čas reševanja zavarovalnega primera in omogočil še hitrejše izplačilo odškodnin in zavarovalnin.