12.7.2005 - Uprava Adriatica okrepljena z novim članom

Nadzorni svet Adriatica je na današnji seji med drugim obravnaval tudi usklajen predlog predsednika nadzornega sveta Janeza Bojca in predsednika uprave zavarovalnice Dušana Novaka o imenovanju novega člana uprave Adriatica. Matija Šenk je danes imenovan za člana uprave in namestnika predsednika uprave Adriatica, nove naloge v upravi Adriatica pa bo začel opravljati takoj po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.

Matija Šenk je v zavarovalniški panogi aktiven že deseto leto, v letih od 2002 do 2004 je bil član oz. predsednik uprave Slovenice d.d., od januarja 2005 je opravljal funkcijo predsednika uprave specializirane zavarovalnice za življenjska zavarovanja, Slovenica Življenje d.d. Je podpredsednik Slovenskega aktuarskega društva, aktiven tudi v mednarodnih združenjih ter v Slovenskem zavarovalnem združenju, zlasti na izobraževalnem področju.

Okrepljena uprava Adriatica bo intenzivno nadaljevala z integracijskimi procesi med Adriaticom in Slovenico s ciljem, da bi poslovanje združene Adriatic Slovenice d.d., ki čaka le še na soglasje Agencije za zavarovalni nadzor, steklo nemoteno in v najkrajšem času. Adriatic Slovenica bo druga največja splošna zavarovalnica s 17% tržnim deležem in obsegom letne premije v višini 53 milijard SIT.

Člani uprave 12.7.2005