10.04.2003 - V Adriaticu 636 milijonov čistega dobička

Nadzorni svet Adriatic zavarovalne družbe se je seznanil z nerevidiranimi poslovnimi rezultati in je zadovoljen z ustvarjenim dobičkom, ki je načrtovanega v višini 401 milijon tolarjev pomembno presegel.

Dobiček po obdavčitvi znaša 636 milijonov tolarjev. Višje so tudi zavarovalno tehnične rezervacije, ki presegajo 21 milijard tolarjev, kar zagotavlja visoko raven varnosti zavarovancem. Tudi letos so si zastavili smele cilje in vrsto aktivnosti, zato ne preseneča nedavno prejeto priznanje Združenja Managerjev Slovenije in naziv Adriatic Managerkam prijazno podjetje 2003.

 Adriatic je  lani zbral 25 milijard 516 milijonov tolarjev premije in s tem presegel načrtovani plan za 2,3 odstotke, kar s številko pomeni, da so realizirali 581 milijonov več, kot so načrtovali. To je rezultat kakovostne in aktivne tržne mreže ter novih pristopov k trženju zavarovalniških storitev. Škodni rezultat oziroma likvidirane škode so v letu 2002 znašale 15 milijard 823 milijonov SIT, kar pomeni, da so se v primerjavi z letom poprej povišale za 2 milijardi 107 milijonov. Zavarovalno tehnične rezervacije so v primerjavi z letom poprej višje za 18,1 odstotka oziroma 3 milijarde 254 milijonov tolarjev in na dan 31. 12. 2002 znašajo 21 milijard 252 milijonov tolarjev. Obratovalni stroški v fakturirani premiji pa so v primerjavi s predhodnim letom nižji za 5 odstotkov.

Adriatic si je tudi v letu 2003 zastavil smele cilje, še posebej na področju zniževanje stroškov in trženja življenjskih zavarovanj. Kot prvi so letos ponudili Obvezno zavarovanje odgovornosti lastnika čolna , že čez dober teden dni pa bodo zavarovancem ponudili novo življenjsko zavarovanje Vitafond Adriatic. Gre za življenjsko zavarovanje z naložbami v vzajemne sklade. Njihova ponudba je v primerjavi s konkurenco zanimiva predvsem zato, ker zavarovanec lahko izbira med kar petimi slovenskimi vzajemnimi skladi, in sicer med skladi Galileo, Rastko, KD Bond ter Pika in Živa.

Istočasno bodo predstavili tudi popolnoma prenovljene spletne strani, ki so zasnovane portalsko in obiskovalcu prijazno. Poleg hitro dostopnih informacij o zavarovanjih in o družbi, bodo vsebovale tudi vrsto informativnih izračunov ter možnost sklepanja nekaterih zavarovanj. Do junija letos pa bo vzpostavljena tudi možnost on-line plačil zavarovanj in kot prva zavarovalnica na slovenskem trgu bo Adriatic ponudil tudi možnost prijave škode pri vseh zavarovanjih.

Adriatic je v preteklem tednu prejel tudi priznanje Združenja managerjev Slovenije in naziv Managerkam prijazno podjetje 2003. V Adriaticu so priznanja veseli in ga sprejemajo kot potrditev načrtnega dela in dobrega upravljanja s kadri nasploh, gradnje specifične organizacijske kulture in vrednot, ki se nenazadnje izkazujejo v dobrih in dolgoročnih odnosih s poslovnimi partnerji in zavarovanci.