1. SEPTEMBRA VARNEJE V ŠOLO

1. septembra, na prvi šolski dan, bo prek 300 zaposlenih Adriatica Slovenice skrbelo za varnost šolarjev v prometu pred najbolj prometno izpostavljenimi osnovnimi šolami po vsej Sloveniji. Ob tem bodo učencem razredne stopnje in prvošolcem predstavili pomen varne poti v šolo in jim v ta namen razdelili zloženke "Rišem varno pot v šolo", v katerih slonček ASKO podaja osnovne informacije in nasvete za otroke in starše o varnem obnašanju v prometu.

Šolarje obenem vabi, da narišejo svojo varno pot v šolo in nagrajuje. Voznike in ostale udeležence v prometu pa bodo zaposleni z odsevnimi jopiči ta dan opozarjali, da je novo šolsko leto spet tu in je previdna vožnja zagotovo na prvem mestu.

To je prva tovrstna družbeno odgovorna akcija, ko bo preko 300 zaposlenih Adriatica Slovenice 1. septembra skrbelo za varnost otrok pred šolami. Gre za skupen prispevek k varnosti tako s strani gospodarske družbe kot tudi zaposlenih, saj bodo ti sodelovali kot prostovoljci. Zavarovalnica Adriatic Slovenica je namreč v sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu okrepila vrste prostovoljcev, ki vsako leto v prvih dneh šole zagotavljajo večjo varnost šolarjem. Kot prostovoljci bodo prvi šolski dan za varnost šolarjev skrbeli zaposleni Adriatica Slovenice, med njimi tudi vodilni iz poslovnih enot in namestnik predsednika uprave Matija Šenk. Šenk bo ob tej priložnosti osnovni šoli Koseze izročil tudi donacijo milijon tolarjev za dodatne preventivno izobraževalne programe in prenovo igral za varnejšo igro.

V akcijo so vključeni zaposleni iz vseh poslovnih enot Adriatica Slovenice v Ljubljani, Kopru, Kranju, Postojni, Novi Gorici, Celju, Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti pred skupno 203 osnovnimi šolami v vseh slovenskih regijah. Po nasvetih občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so izbrali prometno najbolj izpostavljene osnovne šole v občinah. Za šolarje so pripravili 20 tisoč preventivnih zloženk, v katerih jih simpatičen modri slonček ASKO vabi, da narišejo VARNO POT V ŠOLO in se potegujejo za 300 nagrad - zabavno didaktično igrico Prvi koraki v prometu.

Množična akcija za varno pot v šolo, prva te vrste pri nas, je del prizadevanj zavarovalnice ADRIATIC SLOVENICA, ki se zavzema za večji pomen varnosti v najširšem pomenu, saj želi prispevati k osveščanju in k preventivnem ravnanju na najrazličnejših področjih življenja. Tudi letos so pripravili najširšo ponudbo nezgodnih zavarovanj za predšolske otroke, šolarje in študente, ki jih je mogoče skleniti tudi preko http://www.adriatic-slovenica.si/, prvošolci bodo prejeli odsevne zapestnice, oblikovali so posebno ponudbo Evro štipendije, na področju preventive pa so izvedli že vrsto obsežnih projektov, med drugim so se vključili v projekt Varne točke Unicefa Slovenije.

Z vseslovensko akcijo za varno pot v šolo bo druga največja slovenska zavarovalnica septembra še nadgradila načelo varnosti in kot družbeno odgovorno podjetje prispevala k varnejšemu okolju, v šolah in družinah pa dodatno spodbudila izobraževanje oz. pogovor o pomenu varnega obnašanja otrok in ostalih udeležencev v prometu.