1. marca 2017 višja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) bo 1. marca 2017 povišala mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ). Osnovna mesečna premija bo višja za 1 evro in bo znašala 29,34 evra. Po premijskem ceniku so do 1 % popusta na osnovno premijo DZZ upravičeni vsi, ki plačujejo premijo preko SEPA direktne obremenitve ali sklada, z odtegljajem od plače ali pokojnine oziroma premijo plačujejo letno. Tako bo premija s popustom znašala 29,05 evra mesečno. 
 
V Adriaticu Slovenici že od leta 2014 ugotavljajo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačila k tem storitvam v povprečju letno višajo za 4 %. Napovedi kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam naraščala tudi v letu 2017. Dodatno bodo na višanje stroškov vplivali tudi ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in tudi nedavno podpisani sporazum med vlado in FIDES.
 
Do zadnje spremembe premije DZZ je prišlo pred dvema letoma, ko je AS osnovno premijo s 1. junijem 2014 znižal iz 29,38 evrov na 28,34 evrov. Zadnji dvig premije DZZ se je pri AS zgodil s 1. julijem 2012, ko smo osnovno premijo zaradi ZUJF zvišali iz 26,49 evrov na 29,38 evrov.