1. julija višja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

1. julija višja premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Adriatic Slovenica bo 1. julija 2012 zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) povišala mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija bo višja za 2,89 evra in bo znašala 29,38 evra, premija s triodstotnim popustom, ki jo plačuje glavnina zavarovancev, pa bo znašala 28,50 evra oziroma 2,80 evra več mesečno.
 
Kot je znano, je ključni razlog za višjo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavitev Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je 66 milijonov evrov stroškov zdravstvenih storitev prenesel z obveznega zdravstvenega zavarovanja na doplačila in s tem posledično na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Z uvedbo zakona so se pri najzahtevnejših in najdražjih zdravstvenih storitvah znižale obveznosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavarovalnicam pa zaradi tega zvišala doplačila, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
 
Podrobnejše analize stroškov doplačil k zdravstvenim storitvam zavarovancev Adriatica Slovenice kažejo, da so se ta leta 2011 navkljub različnim varčevalnim ukrepom v javnem zdravstvu povečala v povprečju za 2 odstotni točki, predvsem zaradi spremembe list zdravil, višjih cen zdravil in višjih cen zdravstvenih storitev. Ob tem še vedno velja tudi sklep skupščine ZZZS o povišanju odstotkov doplačil na enotnih 90 odstotkov za vrsto storitev, ki bremenijo zavarovalnice (za nenujne zdravstvene prevoze rakavih, dializnih in nepokretnih bolnikov, očesne pripomočke, zdravila z vmesne liste, zobozdravstvene storitve in zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja).
 
Izvršni direktor področja zdravstvenih zavarovanj mag. Ivan Gracar poudarja, da je zavarovalnica dvignila premije zaradi posledic zakonskih sprememb. "V Adriaticu Slovenici smo pri izračunih premije upoštevali pričakovanja naših zavarovancev po varnosti, v največji meri pa tudi predvidevanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstva za zdravje, da je zaradi napovedanih ukrepov do konca leta možen tudi določen upad cen zdravstvenih storitev. Zato v povišanju niso zajete morebitne podražitve zdravstvenih storitev in zdravil, ki so stalnica že vrsto let in bi jih lahko pričakovali, če bi se nadaljeval trend rasti cen zdravstvenih storitev iz lanskega leta."
 
Adriatic Slovenica je po velikosti druga dopolnilna zavarovalnica, sicer pa tudi vodilni ponudnik dodatnih (nadstandardnih) zdravstvenih zavarovanj. Ponudbo prilagaja zmanjševanju splošne finančne varnosti, zniževanju nadomestil med bolniško odsotnostjo in staranju prebivalstva. Najbolj razširjeno je zavarovanje za težke bolezni in operacije, ki nudi denarno izplačilo za 14 težkih bolezni in več kot 2 tisoč bolnišničnih operacij, vključno z izplačilom posmrtnine. Zavarovancu (ali družini) po diagnozi težke bolezni, operaciji v bolnišnici ali v primeru smrti zagotavlja takojšnje izplačilo dogovorjenega zneska. Obe zavarovanji pomenita dodaten prihodek, če zbolimo in ne le ob nezgodi, kjer smo običajno zavarovani z nezgodnim zavarovanjem. Zavarovanje je pomembno zato, ker je razlog za zdravljenje v bolnišnici in bolniško odsotnost z dela kar v 90 odstotkih bolezen in le v 10 odstotkih posledica nezgode. Letošnja novost Adriatica Slovenice je paket Specialisti in zdravila, ki krije stroške v specialističnih samoplačniških ambulantah, vključno z diagnostiko, fizioterapijo in ambulantnimi operacijami in posebni zavarovanji Ona AS ter On AS, če zbolimo za rakom.