1.12.2004 - Adriaticov novoletni žarek

V Adriaticu smo se odločili, da bomo sredstva, ki jih ob koncu poslovnega  leta namenjamo koledarjem, voščilnicam in drugim pozornostim, letos usmerili v dobro gesto: NOVOLETNI ŽAREK ZA BOLNIKE ? Adriatic za bolnike po vsej Sloveniji. Dobra gesta se bo dotaknila skupaj kar 8 večjih regionalnih bolnišnic v Sloveniji in Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Adriatic bo po milijon tolarjev namenil :

  • Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna,
  • Splošni bolnišnici Izola,
  • Splošni bolnišnici "Dr. Franc Derganc" Nova Gorica,
  • Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj,
  • Splošni bolnišnici Celje,
  • Splošni bolnišnici Maribor,
  • Splošni bolnišnici Murska Sobota in
  • Splošni bolnišnici Novo mesto,
  • Onkološkemu inštitutu Ljubljana pa 9 milijonov tolarjev. 

Sredstva so namenili za nakup novih naprav v bolnišnicah, ker so prepričani, da lahko s tem prispevajo h boljši kakovosti zdravljenja in življenja vseh nas in svojih zavarovancev. Hkrati pa so se tem, ko so vsem največjim regijskim bolnišnicam v Sloveniji ponudili, da same izberejo, za katere naprave in zdravstvene storitve bodo porabile podarjena sredstva, poskušali kar najbolj prilagoditi perečim potrebam v regijah.

Adriatic želi kot družbeno odgovorno podjetje s sredstvi vračati zaupanje zavarovancem v 9 regionalnih okoljih, povsod tam, kjer ima poslovne enote, torej v okolju, kjer posluje in živi. Tudi na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ves čas prilagajajo svoje storitve in zavarovalno ponudbo zavarovancem, nudijo jim dolgoročno konkurenčno premijo, v letu 2005 pa bodo ponudili še vrsto novih ugodnosti. Med temi bo poravnavanje razlik do polne cene zdravila v lekarni kar z zdravstveno kartico, brezplačna 24-urna zdravstvena asistenca in možnost zavarovanja samoplačniških zdravil B05 prek podjetja. Adriatic že vrsto let uspešno posluje in je tudi v prvih desetih mesecih 2004 ustvaril 25 milijard tolarjev premij. Zato ocenjujejo, da bodo presegli lanskoletne rezultate in tudi letošnje načrte poslovanja.

Zbrana premija je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 10 odstotkov višja, največjo rast -19,8 odstotkov pa beležijo na področju sklepanja življenjskih zavarovanj, sledijo pa jim premoženjska zavarovanja, med katerimi največji tržni uspeh dosega novo, celovito zavarovanje Superstan z asistenčnim klicem Adriatic. Zavarovancem so v prvih desetih mesecih izplačali 15,8 milijard tolarjev zavarovalnin in odškodnin, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Izplačila zavarovancem za škode so višja, ker so škodno dogajanje letos pomembno zaznamovale posledice številnih naravnih ujm, dveh večjih požarov in potresa v Posočju. 

Adriatic nudi zavarovancem zavarovalne storitve v devetih poslovnih enotah v vseh slovenskih regijskih središčih: Kopru, Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Postojni, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici, v treh predstavništvih ter v prek 30 agencijah, ki tržijo zavarovanja eksluzivno za Adriatic, samo na področju zdravstvenih zavarovanj pa mu zaupa 272.000 zavarovancev.

Adriaticov novoletni žarek

Slika 1: Prva donacijo Adriaticovega novoletnega žarka za bolnike

23.11.2004 - Prvo donacijo Adriaticovega novoletnega žarka za bolnike, milijon tolarjev za nakup stolpa za endoskopsko operativo, sta direktorici bolnišnice Alenki Pleško Mlakar predala direktor Adriaticove enote v Postojni, Anton Marušič in Milena Georgievski, članica uprave Adriatica, ki je ob tej priložnosti bolnišnici zaželela kar največ strokovnih uspehov in uspešno poslovanje. Poudarila je, da: ?Adriatic želi kot družbeno odgovorno podjetje s sredstvi vračati zaupanje zavarovancem v 9 regionalnih okoljih, povsod tam, kjer ima poslovne enote, torej v okolju, kjer posluje in živi. Tudi na področju  dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ves čas prilagajamo svoje storitve in zavarovalno ponudbo zavarovancem, nudimo jim dolgoročno konkurenčno premijo, v novem letu pa bomo ponudili še vrsto novih ugodnosti.

Slika 2: Milijon tolarjev za nakup anestezijskega aparata

29.11.2004 - En milijon tolarjev za nakup anestezijskega aparata sta profesorju dr. Marku Lavriču, direktorju Bolnišnice za ginekoligijo in porodništvo Kranj, podelila g. Vinko Franetič, direktor področja trženja in g. Franci Strniša, direktor Adriaticove poslovne enote v Kranju, ob navzočnosti kranjskega župana g. Mohorja Bogataja.

Slika 3: Donacijo milijon tolarjev za nakup monitorja za nadzor vitalnih funkcij dojenčkov

30.11.2004 - Donacijo milijon tolarjev za nakup monitorja za nadzor vitalnih funkcij dojenčkov, sta Bojanu Korošcu, dirketorju Splošne bolnišnice Murska Sobota, predala direktor Adriaticove enote v Murski Soboti, Vinko Prislan in direktor področja trženja Adriatica, Vinko Franetič. Dogodka se je udeležil tudi primarij dr. Jože Bedernjak, ki je dejal, da bo novi monitor pomembno prispeval k delu oddelka v prvih urah življenja novorojenčkov.

Slika 4: Milijon tolarjev za nakup ultrazvočnega aparata

1.12.2004 - Donacijo milijon tolarjev za nakup ultrazvočnega aparata za predčasno odkrivanje raka dojk, sta Štefki Presker,  direktorici Splošne bolnišnice Celje, predala direktor Adriaticove enote v Celju, Marjan Krajnc in direktor področja zdravstvenih zavarovanj, Dušan Čebohin. Dogodka se je udeležil tudi strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, Radko Komadina, ki je dejal, da bo novi ultrazvočni aparat  doprinesel h kakovosti in hitrosti zdravljenja bolnic.

Slika 5: Donacija, milijon tolarjev za nakup računalniškega tomografa za Oddelek za radiologijo

2.11.2004 - Donacijo, milijon tolarjev za nakup računalniškega tomografa za Oddelek za radiologijo, sta direktorju Splošne bolnišnice Maribor Gregorju Pivcu, dr. med. svečano predala Dušan Čebohin, direktor področja zdravstvenih zavarovanj Adriatica in Igor Marinšek, direktor Adriaticove enote v Mariboru.

Slika 6: Donacija milijon tolarjev za nakup laserskega aparata za fotokoagulacijo

7.12.2004 - Donacijo milijon tolarjev za nakup laserskega aparata za fotokoagulacijo, sta Mirku Miklavčiču, direktorju Splošne bolnišnice Izola, predala direktor Adriaticove enote v Kopru, Borut Širca in direktor področja trženja v Adriaticu, Vinko Franetič. Na fotografiji: osebje okulističnega oddelka in strokovna direktorica bolnišnice Nataša Černič Šuligoj dr. med. (skrajno levo), ob panoju levo Borut Širca, v ospredju Mirko Miklavčič in Vinko Franetič (desno).

Slika 7: Nakup naprave Balance trainer za fizioterapijo

6.12.2004 - Donacijo milijon tolarjev za nakup naprave Balance trainer za fizioterapijo, sta Darku Žiberni, direktorju Splošne bolnišnice ?Dr. Franc Derganc Nova Gorica, predala direktor Adriaticove enote v Novi Gorici, Stanislav Rijavec in predsednik uprave Adriatica, Dušan Novak. Na fotografiji (od leve priti desni): Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica, Hilda Veličkov, dr. med. bivša vodja Oddelka za invalidno mladino v Stari Gori, Jurij Karapandža, dr. med. fiziater, Stanislav Rijavec, direktor poslovne enote v Novi Gorici in Darko Žiberna, dr. med. direktor bolnišnice.

Slika 8: Nakup sodobnega ultrazvočnega aparata

10.12.2004 - Donacijo milijon tolarjev za nakup sodobnega ultrazvočnega aparata, sta Miri Retelj, direktorici Splošne bolnišnice Novo mesto, predala direktor Adriaticove enote v Novem mestu, Miha Božič in direktor področja trženja Adriatica, Vinko Franetič. Na fotografiji (od leve proti desni: dr. med. Josip Smodej, strokovni direktor bolnišnice, ga. Mira Retelj, direktorica bolnišnice, Miha Božič direktor Adriaticove enote Novo mesto in Vinko Franetič, direktor področja trženja v Adriaticu.

Slika 9: Donacija Onkološkemu inštitutu Ljubljana

16.12.2004 - Gesta Adriaticov novoletni žarek za bolnike se je zaključila z donacijo  Onkološkemu inštitutu Ljubljana, ki sta jo predala Silvana Rus, direktorica Adriaticove enote v Ljubljani in Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica, direktorju Okonološkega inštitiuta prof.dr. Zvonimirju Rudolfu. Na sliki od leve direktor Onkološkega inštituta prof. dr. Zvonimir Rudolf, predstojnik sektorja raditerapije doc. dr. Primož Strojan, strokovni direktor doc.dr. Hotimir Lešničar (oba v belem od leve) Silvana Rus, direktorica enote Adriatica v Ljubljani in Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica (skrajno desno).