09.09.2004 - Adriatic prejel certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001: 2000

Adriatic zavarovalna družba d.d. je 9. 9. 2004 uradno prejela certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001: 2000. Certifikat je predsedniku uprave Adriatica Dušanu Novaku podelil Igor Likar, direktor SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje), na prireditvi v Kopru, ki so se je udeležili številni gospodarstveniki in drugi gostje, pa je spregovoril tudi Mirko Kaluža, direktor Slovenskega zavarovalnega združenja.

Certifikat kakovosti pomeni, da ima Adriatic vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja kakovosti, ki obsega celovito poslovanje zavarovalnice, vseh njenih organizacijskih enot in tržne mreže, razvoj in izvajanje premoženjskih, osebnih in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj ter izvajanje vseh upravljavskih in podpornih procesov v zavarovalnici.

Adriatic že vrsto let uspešno posluje in je v minulem letu zbral 28,3 milijarde premij, v prvih  osmih mesecih letošnjega leta pa je ustvaril 19,9 milijarde tolarjev premij, kar pomeni 9 odstotno rast glede na enako obdobje lani. Največjo rast beleži na področju sklepanja življenjskih zavarovanj, ki je višja za 18 odstotkov, sledijo pa jim premoženjska zavarovanja, med katerimi največji tržni uspeh dosega novo, celovito zavarovanje Superstan z Asistenčnim klicem Adriatic. Škodno dogajanje so letos pomembno zaznamovale posledice naravnih ujm in potresa v Posočju ter gospodarska škoda zaradi dveh večjih požarov. Zavarovancem so tako v prvih osmih mesecih izplačali 12,6 milijard tolarjev zavarovalnin in odškodnin, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Dušan Novak, predsednik uprave Adriatica, je ob prejemu certifikata kakovosti dejal:? Zaposleni so bili v procesu pridobivanja certifikata ključni in najpomembnejši dejavnik, da je projekt vodenja kakovosti potekal hitro in uspešno ter skozi proces zaživel. Želimo in zmoremo usmerjati naš razvoj na poti kakovosti, odločeni smo slediti najboljšim razvojnim konceptom, ki bodo uspešno uresničevali pričakovanja in potrebe naših zavarovancev, poslovnih partnerjev, zaposlenih, lastnikov in družbenega okolja. Odločeni smo, da bomo na področju kakovosti vzpostavili Model odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti, ki je kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti najvišji dosežek na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja.? Igor Likar, direktor SIQ: ?Adriatic je uspešno, intenzivno in sistematično prevetril vsa področja svojega poslovanja in pridobil certifikat kakovosti v zelo kratkem času. ?Mirko Kaluža, direktor Slovenskega zavarovalnega združenja je poudaril, da: ?Adriatic je po velikosti tretja največja kompozitna zavarovalnica v Sloveniji in hkrati tretja zavarovalnica, ki je prejela ta certifikat, po preferencah potrošnikov pa je na drugem mestu.? Ob tej priložnosti je še poudaril, da Slovensko zavarovalno združenje podpira dvig kakovosti poslovanja in storitev v vseh  svojih članicah, ki skupno prispevajo kar 5 odstotkov BDP.

Adriatic nudi zavarovancem zavarovalne storitve v devetih poslovnih enotah v vseh slovenskih regijskih središčih: Kopru, Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Postojni, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici, treh predstavništvih v Domžalah, Idriji in Krškem ter v prek 30 agencijah, ki tržijo zavarovanja eksluzivno za Adriatic. Skupno sodeluje v  poslovnem sistemu Adriatica  več kot 1000 ljudi, samo na področju zdravstvenih zavarovanj pa mu zaupa prek 270.000 zavarovancev.