08.09.2004 - Spremembe v upravi Adriatica

Nadzorni svet Adriatic zavarovalne družbe d.d. Koper je danes imenoval tričlansko upravo, ki bo svoj petletni mandat nastopila 1. oktobra letos. Člani nadzornega sveta so vodenje družbe znova zaupali dosedanjemu predsedniku uprave Dušanu Novaku, ki je zavarovalnico vodil tudi v zadnjem petletnem obdobju. Adriatic tudi letos uspešno posluje, jutri pa prejme certifikat za sistem vodenja kakovosti, ki obsega celovito poslovanje zavarovalnice.

Nadzorni svet Adriatica je na redni seji znova za predsednika imenoval Dušana Novaka in Mileno Georgievski za članico uprave, kot nov član pa se jima bo kasneje, po pridobitvi soglasja Agencije za zavarovalni nadzor, pridružil Anton Končnik, dosedanji član uprave Slovenice, zavarovalniške hiše d.d, Ljubljana. Iz Adriaticove uprave odhaja Mojmir Suhar, dosedanji namestnik predsednika uprave.

Novo imenovana uprava bo z delom pričela oktobra in sledila jasno zastavljenim ciljem. Njena temeljna naloga v novem mandatu bo, skupno z upravo Slovenice, krepitev sodelovanja in uresničitev ene od dogovorjenih oblik povezave med Adriaticom in Slovenico, ki bo lahko potekala kot združitev družb, združitev portfeljev ali povezave preko holdinga. Temu cilju, so sklenili člani nadzornega sveta, morata upravi podrediti vse ostale aktivnosti na področju organizacije in s tem povezanih določenih možnih kadrovskih in drugih rešitev.

Adriatic bo jutri uradno prejel certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO  9001: 2000. Vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja kakovosti obsega celovito poslovanje zavarovalnice, vseh njenih organizacijskih enot in tržne mreže, razvoj in izvajanje premoženjskih, osebnih in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj ter izvajanje vseh upravljavskih in podpornih procesov v zavarovalnici. Ob pričetku priprav na presojo za sistem vodenja kakovosti je predsednik uprave Dušan Novak zaposlenim dejal: ?Adriatic potrebuje sistem vodenja kakovosti zaradi lastnih zahtev in potreb po še višji stopnji sistematično urejenega poslovanja in nenehnih izboljšavah. Samo tako bomo lahko dosegli cilj, to je zadovoljitev pričakovanj, potreb in želja naših zavarovancev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov. Prepričan sem, da so naša načela poslovanja družbe ?Kakovost, Varnost, Rast? prava pot za uresničevanje razvojne strategije visokih poslovnih ciljev. Prepričan sem, da smo lahko še uspešnejši, da smo lahko odlični.?

Adriatic je v prvih sedmih mesecih letos ustvaril 17,6 milijarde tolarjev premije, kar pomeni 8,1 odstotno rast glede na enako obdobje lani. Največji porast beleži na področju sklepanja življenjskih zavarovanj, ki je višja za 18 odstotkov, sledijo pa jim premoženjska zavarovanja, med katerimi največji tržni uspeh dosega novo, celovito zavarovanje Superstan z Asistenčnim klicem Adriatic. Na področju zdravstvenih zavarovanj ne beležijo večjih sprememb, rast je konstantna in sicer 3-odstotna. Škodno dogajanje so letos pomembno zaznamovale posledice naravnih ujm in potresa v Posočju ter večja gospodarska škoda zaradi dveh večjih požarov. V prvih sedmih mesecih so zavarovancem izplačali 12 milijard tolarjev zavarovalnin in odškodnin, kar je 10,5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.