08.04.2004 - Adriatic zaključil poslovno leto z 28,3 milijarde SIT premije

Uprava Adriatica je predstavila nerevidirane rezultate poslovanja v letu 2003, ki jih je nedavno obravnaval tudi nadzorni svet družbe in poslovanje ocenil kot uspešno. Adriatic je lani zbral 28,3 milijarde SIT premije, kar je 11 odstotkov več kot leto prej, povečal zavarovalno-tehnične rezervacije za 18 odstotkov, zavarovancem pa izplačal za 10 odstotkov več zavarovalnin in odškodnin v primerjavi s predhodnim letom. Danes so podpisali tudi pogodbo s specializirano zavarovalnico za zavarovanje pravne zaščite Arag Slovenija.

Poslovanje premoženjskih zavarovanj je doseglo 14-odstotno rast, med temi pa je najvišjo rast dosegel obseg dosežene premije iz naslova avtomobilske odgovornosti, in sicer 18 odstotkov. Tudi življenjska zavarovanja beležijo rast, vendar le  4-odstotno, predvsem zaradi izjemnega števila izteka teh zavarovanj, saj so zavarovalnine znašale 67 odstotkov zbrane premije. Na področju zdravstvenih zavarovanj  Adriatic v preteklem letu beleži  8,4 odstotno rast obsega poslovanja.

Obseg poslovanja je rezultat mnogih dejavnikov, je ocenil Dušan Novak na današnjem srečanju z novinarji in poudaril, da na prvo mesto umešča delo in kakovostni prispevek zaposlenih, kar se odraža v zadovoljstvu zavarovancev ter predvsem razvejano in dobro tržno mrežo in druge prodajne kanale, sistematično upravljanje in nadzor pri prevzemanju tveganj ter uspešen razvoj dveh novih zavarovanj, VitaFond in Superstan.

Zavarovancem je Adriatic v letu 2003 izplačal za skoraj 10 odstotkov več zavarovalnin in odškodnin v primerjavi s predhodnim letom, skupaj 17,3 milijarde SIT. Škodno dogajanje v preteklem letu je bilo na vseh zavarovalnih področjih dokaj stabilno.Med ključnimi dejavniki, ki utrjujejo varnost poslovanja zavarovalnice, je sprememba čistih zavarovalno tehničnih rezervacij, ki so v letu 2003 porasle za 18 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom. Na dan 31.12.2003 so znašale 25 milijard SIT. K poslovnemu rezultatu je pomembno prispevalo tudi uspešno upravljanje naložbene dejavnosti, saj je donos naložb v primerjavi z letom 2002 porasel za 8 odstotkov. 
Med pomembnimi cilji, ki jih  Adriatic zasleduje, je tudi znižanje stroškov v strukturi kosmate premije. V letu 2003 so že tretje leto zapored dosegli načrtovano znižanje deleža obratovalnih stroškov v bruto premiji  za 0.7 odstotne točke. Obenem so v preteklem letu za 8 odstotkov dvignili produktivnost poslovanja.

Adriatic je poslovno leto 2003 zaključil z rezultatom, ki na eni strani povečuje moč in predvsem varnost zavarovalnice in vseh zavarovancev ter poslovno- partnerskih navez, na drugi strani pa zagotavlja tudi ustrezen donos na kapital. Čisti dobiček poslovnega leta 2003 znaša 758 milijonov SIT.

Adriatic si je tudi v letu 2004 zastavil visoke cilje. Še naprej bodo ponudbo oblikovali v tržnih spletih kakovostnih zavarovalno-finančnih storitev. V tej luči je danes Dušan Novak, predsednik uprave, podpisal pogodbo o poslovnem sodelovanju Adriatica z specializirano zavarovalnico za zavarovanje pravne zaščite Arag Slovenija. Tako bodo v Adriaticu že naslednji mesec svojo zavarovalno ponudbo obogatili z zavarovanji pravne zaščite. Svojim zavarovancem bodo ponudili pravno zaščito na 14 področjih, zavarovanci se bodo lahko odločali za posamezna zavarovanja ali pa si oblikovali paketno zavarovanje glede na svoje potrebe. Izbirali bodo lahko med pravno zaščito na področju prometa, pravno zaščito na področju dednega in družinskega prava, pravno zaščito na področju nepremičnin, odškodninsko pravno zaščito, kazensko pravno zaščito itd.