03.03.2004 - Adriatic ustrezno oblikuje rezervacije

Adriatic zavarovalna družba d.d. pravilno oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije za starost na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Adriatic je 2. marca 2004 prejel Odredbo Agencije za zavarovalni nadzor, ki glede oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij potrjuje vse dosedanje trditve Adriatica o zanesljivem in varnem poslovanju zavarovalnice na področju zdravstvenih zavarovanj.

Odredba Agencije namreč potrjuje, da Adriatic pravilno in v zadostni višini oblikuje zavarovalno tehnične rezervacije za starost  pri  dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih. S tem se je zaključila strokovna dilema, ki je odmevala tudi v delu javnosti. Odločba utrjuje zaupanje v zavarovalnico, ki je tudi doslej dosledno in odločno zagovarjala stališče, da posluje korektno in pravilno oblikuje rezervacije.

Nerevidirani poslovni rezultati, ki jih bo nadzorni svet obravnaval še ta mesec, kažejo, da je Adriatic v letu 2003 dosegel in presegel zastavljene načrtovane letne cilje, dve novi zavarovanji Vitafond in Superstan pa že dajeta rezultate. Tudi v letu 2004 načrtujejo rast,  višjo kakovost zavarovalnih in asistenčnih storitev in nova zavarovanja, med njimi življenjsko zavarovanje z naložbami v tuje vzajemne sklade. Predvsem pa bodo svojim zavarovancem zanesljiv in varen partner takrat, ko bodo zavarovalnico najbolj potrebovali.