03.02.2004 - Adriatic izpolnjuje obveznosti do zavarovancev

Adriatic na področju vseh zavarovanj spoštuje in izvaja vse svoje obveznosti do zavarovancev strokovno in kakovostno. Na področju zdravstvenih zavarovanj to med drugim potrjuje nemotena uporaba najprej Adriaticovih, sedaj pa elektronskih kartic zdravstvenega zavarovanja v vseh zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah in lekarnah vse od leta 1992 dalje.

Časopis Delo je v nekaj člankih zapisal vrsto trditev glede dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Adriatica, ki ne odražajo dejanskega stanja, škodijo dobremu imenu in poskušajo omajati zaupanje v  zavarovalnico, kar lahko nenazadnje vpliva tudi na poslovne rezultate zavarovalnice. Menimo, da članki skušajo pozornost javnosti preusmeriti iz pomembnih in perečih problemov predvsem na področje financiranja zdravstva, ki ob ustreznem razmerju javnih in zasebnih sredstev vsekakor potrebuje spremembe, dograditve in dopolnitve. Dograjen sistem bi tako dolgoročno zagotovil stabilen razvoj kakovostnega sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Zato moramo ponoviti, da Adriatic na področju vseh zavarovanj spoštuje in izvaja vse svoje obveznosti do zavarovancev strokovno in kakovostno. Na področju zdravstvenih zavarovanj to med drugim potrjuje nemotena uporaba najprej Adriaticovih, sedaj pa elektronskih kartic zdravstvenega zavarovanja v vseh zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah in lekarnah vse od leta 1992 dalje.

V Adriaticu želimo ponovno osvetliti nekatera pomembna dejstva v zvezi z našimi dopolnilnimi zdravstvenimi zavarovanji, ki do sedaj niso bila celovito in korektno prikazana tako s časovnega, kot tudi zavarovalnega, zakonodajnega, zavarovalno-tehničnega, socialnega in drugih vidikov

Adriatic je 29.07.1999 priglasil ?Spremembe poslovnega načrta? zaradi predelave in zakonske prilagoditve zavarovalne vrste prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila k stroškom zdravstvenih storitev takratnemu Uradu za zavarovalni nadzor. Na zahtevo Urada je predložene spremembe poslovnega načrta naknadno tudi ustrezno dopolnil in  24.12.1999 prejel odločbo, s katero je Urad izdal soglasje k spremembam poslovnega načrta.

Potrjene ?Spremembe poslovnega načrta? so poleg cenikov vsebovale tudi vse zavarovalne pogoje (Splošni pogoji prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja: PZZ-SPL-01, Posebni pogoji zavarovanja vseh doplačil k stroškom zdravstvenih storitev: PZZ-AO1-02 in Dopolnilni pogoji zdravstvenega zavarovanja vseh doplačil k stroškom zdravstvenih storitev: PZZ-DPG-02, ki so bili oblikovani skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).  

Pri pripravi police in pogojev za tisk na hrbtni stani police, za potrebe izvajanja samega zavarovanja za doplačila ob ohranitvi medgeneracijske vzajemnosti in s tem enotne premije, so bili splošni pogoji prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja vseh doplačil k stroškom zdravstvenih storitev (A01) oblikovani na podlagi odobrenih Splošnih, Posebnih in novih Dopolnilnih pogojev. Pogoji A01 vsebujejo bistvene elemente vseh pogojev, za katere je bilo izdano soglasje Urada za zavarovalni nadzor in v ničemer ne zavajajo ali prikrajšujejo zavarovancev. Ti zavarovalni pogoji leta 2000 na Urad res niso bili znova poslani, opredeljujejo pa vse medsebojne pravice in dolžnosti pri izvajanju zavarovanja za doplačila na osnovi medgeneracijske vzajemnosti in enotne premije.

Vsi, ki smo vpeti v izvajanje prostovoljnih oz. dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj od samega začetka 1992, zadnjih nekaj let opozarjamo na sistemska neskladja in nasprotja, ki jih vsebujeta Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o zavarovalništvu. Prvi  je  aprila 1998 uvedel kriterije za oblikovanje različno visoke premije in zavarovalno tehnične rezervacije za starost, drugi  iz leta 2000, pa je - nasprotno, določil, da se ta zavarovanja izvajajo po načelu medgeneracijske vzajemnosti, kar pomeni, enake premije tako za mlajše kot tudi za starejše zavarovance.

Neskladja in nasprotja povzročajo določena različna tolmačenja naših zavarovalnih pogojev in sprožajo strokovne dileme o zavarovalno-tehničnih in drugih rezervacijah.

V Adriaticu vse od leta 1990 hitro in kakovostno izpolnjujemo vse prevzete obveznosti  tako do zavarovancev na eni strani kot tudi do izvajalcev zdravstvenih storitev na drugi strani. V letih od 1992 do danes smo s korektnim odnosom, ustrezno premijo za zavarovance in hitrimi izplačili za opravljene storitve zdravstvenim izvajalcem uspeli pridobiti zaupanje 289.498 zdravstvenih zavarovancev.