Kodeks upravljanja Skupine KD
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, obvešča, da je nadzorni svet družbe na seji dne 29. 3. 2016 sprejel Kodeks upravljanja Skupine KD, ki ga bo družba uporabljala kot svoj referenčni kodeks.
 
Preberi več
Sklic skupščine delničarjev
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, vlagatelje obvešča, da je sklicala skupščino delničarjev.
 
Preberi več
Letno poročilo 2016
Na seji nadzornega sveta družbe 29.3.2016 je bilo potrjeno letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo družbe, ki je sedaj tudi objavljeno. 
 
Preberi več
Seja skupščine delničarjev
Dne 22. 12. 2016 je bila v Ljubljani opravljena 51. seja skupščine delničarjev ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d.
 
Preberi več
Potrditev mednarodne bonitetne ocene
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.   
 
 
Preberi več
Obvestilo imetnikom obveznic – odstop članice uprave
Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., s sedežem Ljubljanska cesta 3a, Koper, Slovenija ("Adriatic Slovenica"), izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, obvešča, da je Varja Dolenc z dnem 31. 10. 2016 odstopila s funkcije člana uprave Adriatic Slovenice.
 
 
Preberi več
Obvestilo o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi d.o.o.
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, Slovenia  (v nadaljevanju: Adriatic Slovenica d.d.), izdajateljica podrejenih obveznic, ki so uvrščene na Irsko borzo obvešča, da je na osnovi sklenjene pogodbe o nakupu poslovnega deleža v družbi KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, 1000 Ljubljana  in izdanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencije za trg vrednostnih papirjev postala edini družbenik družbe KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o.  
 
 
Preberi več
Potrditev mednarodne bonitetne ocene
Adriatic Slovenici, zavarovalni družbi, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je bonitetna hiša Fitch Ratings potrdila obstoječo bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«.
Preberi več