Osebna izkaznica

Adriatic Slovenica d. d. je matična družba Skupine AS.

Osnovni podatki
Ime družbe ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d. d.
Skrajšano ime ADRIATIC SLOVENICA d. d.
Sedež družbe Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper – Slovenija
Telefon +386 5 66 43 100
Faks +386 5 66 43 109
E-pošta info@as.si 
Spletno mesto www.as.si
Matična številka 5063361
Ident. št. za DDV SI63658011
Višina osnovnega kapitala 42.999.529,80 EUR
Datum registracije 20. november 1990
Lastniška struktura 100 % KD Group d. d.

 

Povezane družbe:

V letu 2008 je bila ustanovljena hčerinska družba AS osiguranje a.d.o. Beograd (ASO), ki je ponujala premoženjska zavarovanja (zlasti AO, AK in najsodobnejša spletna turistična in kasko zavarovanja pod blagovno znamko AS Direct). Junija 2013 je kot prva zavarovalnica v Srbiji ponudila možnost on-line sklepanja zdravstvenega zavarovanja v tujini in avto asistence AS Direct. V letu 2015 je bila sprejeta odločitev o umiku s srbskega tržišča, zato je v letu 2016 prišlo do prenosa portfelja zavarovanj na drugo zavarovalnico v Srbiji, s koncem maja pa je bil pričet postopek prostovoljne likvidacije družbe.
 

Za izboljšanje procesa izterjave in za bolj učinkovito obvladovanje operativnih tveganj, je AS 24. novembra 2011 ustanovil hčerinsko družbo z omejeno odgovornostjo Prospera d.o.o. Poglavitna dejavnost družbe je izterjava terjatev, predvsem tam, kjer se izvajajo sodni oziroma insolventni postopki. Družba uspešno in stabilno posluje, njena temeljna usmeritev v prihodnje pa ostajajo odkupi terjatev od matične družbe. 

 

Družba trži WIZ avtomobilska zavarovanja od 28. maja 2012, ko je zavarovalnica AS pod blagovno znamko WIZ ponudila prvo povsem spletno avtomobilsko zavarovanje. Na spletnem mestu www.wiz.si je obiskovalcem z dinamičnim življenjskim slogom na voljo enostavno, cenovno ugodno in kakovostno zavarovanje, prek spleta pa lahko izberejo še kritja WIZ Voznik, WIZ Kasko, WIZ Asistent in WIZ Nezgoda, od leta 2014 pa tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Zavarovalnica AS, ki ima pomemben del portfelja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se želi zaradi napovedanih zakonodajnih sprememb na tem področju pripraviti ter hkrati vplivati na razvoj zavarovalnega trga pogodbenih zdravstvenih in drugih osebnih zavarovanj v Sloveniji. Ustanovitev in zagon podjetja »Zdravje AS d.o.o.« omogoča vzpostavitev s strani zavarovalnice AS želenih razlikovalnih prednosti oz. edinstvenosti ponudbe, saj bo zavarovalnica partnersko sodelovala z lastnim izvajalcem zdravstvenih storitev.
Temelj vizije in poslovne strategije podjetja Zdravje AS d.o.o. je ponuditi zavarovancem vrhunske zdravstvene storitve, takrat ko jih potrebujejo. Z vzpostavitvijo lastnih ambulant bodo zavarovanci obravnavani prednostno, po vnaprej dogovorjenih procesih in s krajšimi čakalnimi dobami.
KD IT d.o.o. je  IT storitvena družba, katere osnovni namen je nudenje storitev IT za naročnika Adriatic Slovenica (zavarovalnica AS). 
Poslanstvo KD IT je preko ustrezne informacijske podpore za življenjska zavarovanja zagotavljati varno finančno prihodnost in socialno varnost zavarovancev in zaposlenih naročnika (zavarovalnica AS), donosno naložbo lastnikom ter soustvarjati družbeno odgovorno okolje.
AS je skladno z razvojno strategijo skupine postal avgusta 2016 edini družbenik doslej sestrske družbe KD Skladi, najstarejše in ene vodilnih družb za upravljanje premoženja v Sloveniji. Skupina AS s tem konsolidira dejavnost in zavarovalniško ponudbo bogati s ponudbo varčevalnih produktov. KD Skladi upravljajo KD Krovni sklad s 15 podskladi, ki investirajo premoženje skladov v različne vrednostne papirje (delnice, obveznice, depozite) na svetovnih kapitalskih trgih. So ena izmed največjih družb za upravljanje v Sloveniji, zunaj nje pa delujejo tri hčerinske družbe, ki skupaj upravljajo devet investicijskih vzajemnih skladov (pet na Hrvaškem, enega v Romuniji in tri v Makedoniji). Premoženje skladov družbe KD Skladi upravlja ekipa priznanih strokovnjakov, ki za uspešno upravljanje prejemajo številna priznanja, tudi mednarodna, in se redno uvrščajo na lestvico najboljših slovenskih upraviteljev. 

Družba Permanens je bila ustanovljena leta 2008 kot ključni prodajni kanal družbe KD Životno osiguranje, ki je bila tudi njen lastnik. Od vpisa čezmejne združitve s KD Životno osiguranje je AS edini družbenik družbe. Družba Permanens d. o. o. je od leta 2016 v postopku prostovoljne likvidacije.