Finančni poudarki


Pomembnejši finančni podatki v letu 2015
Obračunane premije 296,6 mio EUR
Obračunane škode 213,4 mio EUR
Čisti poslovni izid 14,3 mio EUR
Tržni delež 15 %
Donosnost kapitala (ROE) 13,7 %
Presežek kapitala na področju premoženjskih zavarovanj 97 %
Presežek kapitala na področju življenjskih zavarovanj 13 %
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio EUR)

Obračunani kosmati zneski škod (v mio EUR)

Čisti poslovni izid (v mio EUR)

Tržni delež (v %)