Korporativna sponzorstva

Svojo strategijo smo usmerili v dolgoročna partnerstva, tako na področju kulture in umetnosti, kakor športa in humanitarnosti. Ponosni smo, da z našo pomočjo omogočamo razvoj in uspehe številnih slovenskih športnikov. Podpora številnim najrazličnejšim projektom je izjemna, o vsakoletni podpori zavarovalnice pa podrobno poročamo v letnih poročilih družbe. V nadaljevanju povzemamo nekaj dolgoročnih partnerstev.

Že od leta 1993 smo uradna zavarovalnica Olimpijskega komiteja Slovenije, zato nas uspehi slovenskih olimpijcev navdušujejo! Aktivno smo vključeni v delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, sodelujemo pa tudi ob vsakoletni pripravi mednarodnega olimpijskega dne, ki ga obeležujemo po vsem svetu 23. junija.

 

Sprejem Vasilija Žbogarja po osvojeni srebrni medalji na OI v Riu.

 

Med dolgoročna partnerstva na športnem področju smo zapisali tudi sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije. Uradna zavarovalnica Nogometne zveze Slovenije smo že 14 let, uspehe slovenskih nogometašev pa želimo deliti tudi s svojimi zavarovanci, za katere ob posebnih športnih dogodkih pripravljamo posebna presenečenja.

Ponosni smo na sodelovanje s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije, na partnerstvo, ki ga na področju kulture gojimo že od leta 2005. Z izvrstnimi glasbeniki nas druži prodornost in želja po odličnosti, simfoniki RTV Slovenija pa zagotovo uživajo poseben nacionalni pomen in imajo izjemen kulturni vpliv.

Na področju zdravstva že 12 let podpiramo vseslovensko akcijo revije VIVA Moj zdravnik, v kateri bralci izbirajo splošnega zdravnika, zdravnika družinske medicine in ginekologa, ki mu najbolj zaupajo, in prispeva k ugledu zdravniškega poklica. Na zaupanju, spoštovanju in odgovornosti temelji tudi naše poslovanje, saj so te vrednote pomembne za vse.  

Zavarovalnica od leta 2006 sodeluje z Unicefom Slovenije pri projektu Varnih točk - mest, kamor se otroci lahko zatečejo, če se znajdejo v stiski na mestnih ulicah. Varne točke označuje Modra nalepka, večinoma pa so ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja okoli šol in na poti v šolo. Otroci se v Varne točke najpogosteje zatečejo, če so žrtve nasilja med vrstniki, pa tudi, če imajo težave v družinskem okolju, potrebujejo pomoč pri domači nalogi, ne morejo priti domov, so pozabili ključe in želijo priti v stik s starši ali pa potrebujejo zgolj prijazen pogovor. Več kot 600 prostovoljcev, med katerimi so tudi zaposleni Adriatica Slovenice, pomaga otrokom, ki se na mestnih ulicah srečajo z medvrstniškim nasiljem oziroma ogrožanjem njihove varnosti. Vseh 9 poslovnih enot naše zavarovalnice so Varne točke.